Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel, Ayşem Seda
dc.contributor.authorÖzsoy, Sibel
dc.date.accessioned2023-11-30T08:28:45Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34173
dc.description.abstractThe purpose of this research is to process the learning of “Hydyrocarbons” subject which is involved in the unit of “Energy in Industry and Living Creatures” by the help of activities which is accordant to TGA method (guess, watch and explain) which is developed by the researcher and to research how to create an effective learning enviroment to increase targeted knowledge level and to determine the effect of the TGA method on students' learning and to assess the attitude for the chemistry lesson. The study group is consisted of 100 students in four different 10th grade classes in Ankara Polatlı Anatolian High School and TED Polatlı Anatolian High School in the 2016 - 2017 academic year. According to the content, this research has been carried out as using exploratory sequential design. In this study, activities in accordance with the TGA method which prepared by the researcher, achievement test which prepared by the researcher and how to determine the learning levels between the experimental and control groups, Chemistry Attitude Scale (2005) and Semi-Structured Interview Form were used to determine their attitudes towards the course.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTGAtr_TR
dc.subjectKimya dersi başarı testitr_TR
dc.subjectKimya dersi karşı tutum ölçeğitr_TR
dc.subjectÇalışma yapraklatr_TR
dc.titleTahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yöntemiyle Desteklenen Etkinliklerin Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Kimyaya Yönelik Tutumları ve Başarıları Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, 10. sınıf kimya dersi eğitim-öğretim müfredatında yer alan “Endüstri ve Canlılarda Enerji” ünitesi içerisinde bulunan “Hidrokarbonlar” konusu öğrenimini, araştırmacı tarafından geliştirilen TGA (tahmin et- gözle- açıkla) yöntemine uygun etkinlikler yardımıyla işlemek ve ulaşılmak istenilen bilgi düzeylerini arttırmak için daha etkili bir öğrenme ortamının nasıl oluşturulabileceğini araştırmaktır. Gerçekleştirilen çalışmada TGA yönteminin öğrencilerin öğrenmesine nasıl bir etkisinin olduğunu belirlemek, kimya dersine yönelik tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında Ankara Polatlı Anadolu Lisesi ve TED Polatlı Anadolu Lisesinde öğrenim gören dört farklı 10. Sınıf şubesinde bulunan 100 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma içerik gereği, karma araştırma yöntemlerinden açımlayıcı sıralı desen kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma süresince veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan TGA yöntemine uygun etkinlikler, deney ve kontrol grubu arasındaki öğrenme düzeylerini belirlemek adına araştırmacı tarafından hazırlanan başarı testi, derse karşı tutumlarını belirlemek üzere Kimya Dersi Tutum Ölçeği (2005), Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ve araştırmacı notları kullanılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentMatematik ve Fen Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-11-30T08:28:45Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record