Tez Yazarları İçin Veri Girişi

Bu sunumda tez yazarlarının veri giriş işlemlerinde uygulaması gereken adımlar detaylı olarak anlatılmıştır.

Yazarlar İçin Makale Veri Girişi

Bu sunumda makale yazarlarının veri giriş işlemlerinde uygulaması gereken adımlar detaylı olarak anlatılmıştır.

Ensitütü Sorumluları İçin Tez Onay İşlemi

Bu sunumda enstitü sorumlarının tez onay işlemlerinde uygulaması gereken adımlar detaylı olarak anlatılmıştır.

Kitap / Rapor vd. Yayınların Sisteme Yüklenmesi

Kitap/Rapor gibi yayınların sisteme yüklenmesi için İş Akış Şemasındaki adımları takip edebilirsiniz.

Formlar
  • Yazar Telif Devir Formu
  • Yayıncı Telif Devir Formu