Güncel Gönderiler

 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Köken Açıklamaları ve Halk Etimolojisi (V-VI. Ciltler) 

  Kaya, Semase Benay (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024)
  Evliya Çelebi provides information about the origins of the names of places, buildings, people and various concepts while narrating his travels to the lands in the Ottoman geography and neighboring countries in his ...
 • Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sanatında Aydınlanma Eleştirisi ve Aydınlanma Diyalektiğinin Çöküşü 

  Soydinç, Özgür (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024)
  Although the Enlightenment dates back to the 18th century conceptually, its origins go back to man's struggle with nature. Criticisms of the concept of Enlightenment in the modern period are basically about the ...
 • Sevgi Soysal'ın Eserinde Erkeklik Kurguları 

  Aykanat, Furkan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024-05-17)
  In this thesis, Tutkulu Perçem, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, Tante Rosa, Şafak, Yürümek, Barış Adlı Çocuk, Hoş Geldin Ölüm ve Venüslü Kadınların Serüveni will be evaluated. In the first part of the thesis, gender and gender ...
 • Orhun Türkçesi Söz Varlığının Oğuz Grubu Lehçeleriyle Ses ve Şekil Bilgisi Bakımından Karşılaştırılması 

  Olgun, Muhammet (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024)
  In this study, in the first chapter, information about Orkhon Turkic and in the second chapter, information about Oghuz group dialects are given. In the third chapter, phonetics, which is one of our subjects of study, is ...
 • Yunus Emre Divanı'nda Söz Yapımı 

  Polat, Ecem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024)
  As it is known, in many languages it is possible to create unlimited words through limited word formation. Different ways of word formation are used to form words in languages and to find appropriate equivalents for foreign ...
 • Urfalı Ömer Nüzhet’in Şerh-i Dîvân-ı Urfî’si 

  Ruhi, Aynaz (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024)
  This thesis studies Ömer Nüzhet's Şerh-i Dîvân-ı Urfî, a commentary on the qasidas of Divan written by Urfî-i Şîrâzî, a renowned Persian poet who lived between 1556 and 1591. The thesis examines the work by scholarly methods ...
 • Divan Şiirinde Telmih (16. Yüzyıl) 

  Toptaş, Emine Sıdıka (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024-02-20)
  “Telmih”, which is one of the most frequently used literary devices in Ottoman Divan poetry, is a figure of speech art form encountered in almost every literary work, playing a significant role in understanding the poetry. ...
 • Coğrafya Merkezli Okuma Işığında Kemal Bilbaşar'ın Romanlarının Değerlendirilmesi 

  Güler, Helin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024-01)
  In this study, Kemal Bilbaşar’s novels were examined with the geography-centered reading method, which deals with the places of the works in a wide scope as geography within the framework of the relationship between ...
 • 19. Yüzyıl Türk Romanında Okuma Kültürü 

  Aksoy Serdaroğlu, Özge (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024-01-19)
  In this thesis, the reading culture reflected in Turkish novels published between 1851 and 1900 was examined. Novels that are published consecutively in newspapers and magazines and consist of complementary chapters ...
 • Hikâyet-i Latife-i Ucūbe-i Maḥcūbe-i Ẓarife 

  Shakor Shakor, Motlo Fadhıl (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  There are many translation works in Old Anatolian Turkish Launguege. Especially, many works from Persian and Arabic have been translated into Turkish Launguege. The book “Ĥikâyet-i Latįfe-i ʿUcūbe-i Maḥcūbe-i Ẓarįfe” ...
 • Türk Romanında Ensest (1990-2010) 

  Coşkun, Serenay (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  The aim of this thesis titled "Incest in Turkish Novel (1990-2010)" is to show the reflection of incest, as a type of sexual abuse, in Turkish novel from the beginning to the present and to reveal the ways incest is handled ...
 • 19. Yüzyıl Türk Romanında Kadının Gündelik Yaşamı 

  Altundaş, Cennet (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  In this study, the daily life of women in the printed Ottoman-Turkish novel published between 1851 and 1900 was examined. In this context, one hundred and twenty-one novels published in book form in the nineteenth century, ...
 • Türkçe Türemiş İsimlerde Fosil İsim ve Fiil Tabanları 

  Yenice, Kübra (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Language is a formation that survives with people, can change, develop or decrease with them. In this process, some rare cases are observed. Some rare cases are observed in this nonstationary formation. This unusual ...
 • Türk Atasözlerinde Sıfat İşlevli Eşdizimlilikler 

  Buluş, Elzem (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  In the thesis study, the proverbs of TDK in the Turkish Proverbs Dictionary were examined as adjective +isim, adjective-verb + name associations. In addition, adjective +isim association is divided into two main headings ...
 • 19. Yüzyıl Türk Şiirinde Hayvanlar (1859-1910) 

  Attaroğlu, Elif Çağla (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023-10-18)
  This thesis, titled " Animals in 19th Century Turkish Poetry (1859-1910)," aims to analyze the changing imagery, interpretation, and utilization of animals in Turkish poetry during the period of reform, covering the years ...
 • Muhammed’in Ferruḫ u Hümā (‘Işḳ-Nâme) Adlı Eseri Üzerine Anlambilimsel ve Tematik Bir İnceleme 

  Doğancı, Sena (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  The Beylik Period, one of the phases of the Old Anatolian Turkish written language, is a period in which many works in Turkish were written. Written in the 14th and 15th centuries by an author named Muhammad, Ferruḫ u Hümâ ...
 • 19. Yüzyıl Türk Romanında Gençlik 

  Kaleli, Mehmet Emir (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  In the 19th century, it is known that the changes in the Ottoman Empire had an impact on the youth, the age group most open to innovation. These changes were vividly reflected in the novels written. Although the moral ...
 • Kıbrıs Türk Tiyatrosunun Toplumcu Sesi: Bekir Kara 

  Karakoca, Nurgül (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  KARAKOCA, Nurgül. Socialist Voice of Turkish Cypriot Theatre: Bekir Kara, Master’s Thesis, Ankara, 2023. In this study, the structuralist analysis of Bekir Kara’s published and unpublished theatrical works is included. ...
 • Eski Türkçe, Orta Türkçe ve Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Klitikler 

  Kasar, Hilal (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Clitics are structures that can demonstrate the features of dependent and independent morphemes, always leaning on the preceding or following host with the transformation of independent morphemes into dependent morphemes, ...
 • Yūsuf ve Zelīḫā’nın Karşılaştırmalı Eşdizim İncelemesi 

  Şahin, Deniz (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  The aim of this thesis study is to determine the collocations in the work named Yūsuf and Zelīḫā belonging to the Old Anatolian Turkish Period. The mathnawi of Yūsuf and Zelīḫā, written by Şeyyād Ḥamza, is worth examining ...

Daha Fazla