Show simple item record

dc.contributor.advisorCanduran, Kaan
dc.contributor.authorKesimli Aytepe, Denis Dilara
dc.date.accessioned2019-08-19T09:34:50Z
dc.date.issued2019-08-15
dc.date.submitted2019-07-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8599
dc.description.abstractUSING OF SYMBOLIC ILLUSTRATIONS AS DECORATIVE ELEMENT IN CERAMIC SURFACES Supervisor: Professor, Kaan CANDURAN Autor: Denis Dilara KESİMLİ AYTEPE ABSTRACT The expression language of art, which is adorned with symbols, has been used to reflect the subjective data that is wanted to be transferred through many methods from past to present. With the maturation process of capital societies, many of the elements that we have been exposed to in many ways in everyday life, in printed material, in the digital world and in social networks are just symbols. In this sense, especially the symbols used in the artistic field are the starting point of this research. Animal figures, which are preferred in artistic works, can be completed by transforming into symbols that characterize human beings in their original situations shaped within the process of individual creation. In these drawings reflecting figures representing human characteristics; In addition to personality and characteristic features, it may be possible to observe the daily events and the impressions of the emotions occurring on these events. Within the scope of this research; The aim of the course is to transform the symbolic language used by artists to express their emotions and thoughts into expressions in different ways by combining the plastic elements and decor methods of ceramic into a personal expression. In this personal narrative, symbols are integrated with original ceramic decors in the form of illustrations created with the researcher's own language. Various decor methods applied in this sense are constructed with elements that emphasize and support the story created with the symbols used. With this method, artistic works were finalized.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER DİZİNİ ÖZ i ABSTRACT ii TEŞEKKÜR iii İÇİNDEKİLER DİZİNİ iv GÖRSEL DİZİNİ v GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: İLLÜSTRASYON NEDİR? 3 1.1. İLLÜSTRASYON ÇEŞİTLERİ 6 1.1.1. Ağaç Baskı İllüstrasyonları 7 1.1.2. Metal Baskı (Gravür) İllüstrasyonları 8 1.1.3. Kalem İllüstrasyonları 9 1.1.4. Kömür İllüstrasyonları 10 1.1.5. Taş Baskı (Litografi) İllüstrasyonları 11 1.1.6. Suluboya İllüstrasyonlar 12 1.1.7. Guaj Boya İllüstrasyonlar 13 1.1.8. Kolaj İllüstrasyonları 14 1.1.9. Mürekkep ve Lavi İllüstrasyonları 14 2. BÖLÜM: SERAMİK DEKORLAMA 16 2.1. SERAMİK DEKOR ÇEŞİTLERİ 16 2.1.1. Sıraltı Dekorlar 17 2.1.2. Sıriçi Dekorları 18 2.1.3. Sırüstü Dekorları 19 2.2. SERAMİK DEKOR YÖNTEMLERİ 20 2.3. SERAMİK BASKI TEKNİKLERİ 21 3. BÖLÜM: SERAMİK DEKORLARDA İLLÜSTRASYONLAR 25 3.1. SERAMİK DEKORLARDA İLLÜSTRASYON KULLANAN SANATÇILAR 28 4. BÖLÜM: KURGUSAL ANLATIMLAR 40 SONUÇ 53 KAYNAKLAR 55 ETİK BEYANI 58 YÜKSEK LİSANS SANAT ÇALIŞMASI RAPORU ORİJİNALLİK RAPORU 59 MASTER'S ART WORK REPORT ORIGINALITY REPORT 60 YAYIMLAMA VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI 61tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSembol
dc.subjectİllüstrasyon
dc.subjectHayvan sembolleri
dc.subjectSeramik
dc.subjectDekor
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleSembolik İllüstrasyonların Seramik Yüzeylerde Dekor Unsuru Olarak Kullanılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSEMBOLİK İLLÜSTRASYONLARIN SERAMİK YÜZEYLERDE DEKOR UNSURU OLARAK KULLANILMASI Danışman: Profesör, Kaan CANDURAN Yazar: Denis Dilara KESİMLİ AYTEPE ÖZ Sanatın sembollerle bezeli anlatım dili geçmişten gümümüze pek çok yöntem aracılığı ile aktarılmak istenen öznel verileri yansıtmakta kullanılmıştır. Kapital toplumların olgunlaşma süreciyle birlikte gündelik yaşantıda sıklıkla karşılaşılan afişe edilen pek çok materyalde, basılı yayınlarda, dijital dünyada ve sosyal ağlarda mutlaka bir şekilde maruz kaldığımız, hep içinde olduğumuz pek çok öge aslında sadece sembollerden ibarettir. Bu anlamda özellikle sanatsal alanda kullanılan semboller, bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Sanatsal çalışmalarda tercih edilen hayvan figürleri, bireysel yaratım süreci içerisinde şekillenen kendine özgün hallerde, insanı karakterize eden sembollere dönüşerek tamamlanabilir. İnsani özellikleri temsil eden figürleri yansıtan bu desenlerde; kişilik ve karakteristik özelliklerin yanı sıra, günlük yaşanan olayları ve karşılaşılan bu olaylar üzerine oluşan duyguların izlenimlerini gözlemek mümkün olabilir, bu şekilde süregelen çalışmalar eşliğinde yansıtılmak istenenler, sembollerin sahip olduğu güçlü anlatım dili kullanılarak her biri farklı birer anlama sahip olan hayvan sembolleri üzerinden tasvir edilmektedir. Bu araştırma kapsamında hedeflenen; sanatçıların duygu ve düşüncelilerini farklı biçimlerde ifadeye dönüştürmek amacıyla kullandığı sembolik dili, seramiğin plastik öğeleri ve dekor yöntemlerini birleştirerek kişisel bir anlatıma dönüştürmektir. Bu kişisel anlatım içerisinde semboller, araştırmacının kendine ait diliyle yaratılan illüstrasyonlar biçiminde özgün seramik dekorlarıyla bütünleşmektedir. Bu anlamda uygulanan çeşitli dekor yöntemleri, kullanılan sembollerle oluşturulan hikâyeyi vurgulayıcı ve destekler nitelikte unsurlarla kurgulanmıştır. İzlenen bu metotla birlikte sanatsal çalışmalar neticelendirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-19T09:34:50Z
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Artstr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess