Show simple item record

dc.contributor.advisorÇobanoğlu Aktan , Derya
dc.contributor.authorWeissbach, Hannah
dc.date.accessioned2018-10-30T12:51:06Z
dc.date.available2018-10-30T12:51:06Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5316
dc.description.abstractThe purpose of this study is to compare the PISA results of Turkey and Germany up to the year 2015 and to investigate factors affecting the academic success in each country. The study was conducted with 25.536 students from Turkey between the years 2003 and 2015 and 31.108 students from Germany between the years 2000 and 2015, all of which were 15 years old. The academic success of the students in reading, mathematics and science was defined through the PISA cognitive test, and the socio-economic background, immigrant background and school type data was taken from questionnaires from the students and schools. The results of the study revealed that Germany, in the year 2000, was under the OECD average in reading and science and just close to the OECD average in mathematics. In the following years, the scores increased in all fields. Turkey's PISA scores have been under the OECD average in all fields but have increased every year until 2012. For Germany, 15-29% of the PISA score differences can be explained with differences in socio-economic background, 4-13% with differences in the immigrant background and 40-51% with differences in the type of school. The differences caused by the socio-economic background decreased over the years. For Turkey, 9-22% of the PISA score differences can be explained by the differences in the socio-economic background, and 25-33% by the differences in the type of school. Throughout the years the differences caused by socio-economic background decreased while the differences caused by the school type increased.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPISA
dc.subjectOkuma Başarısı
dc.subjectMatematik Başarısı
dc.subjectFen Başarısı
dc.subjectRegresyon Analizi
dc.subjectSosyoekonomik Düzey
dc.subjectGöçmenlik Geçmişi
dc.subjectOkul Türü
dc.titleAlmanya ve Türkiye'nin PISA 2000-2015 Sonuçlarındaki Değişimin İncelenmesi ve PISA Sonrası Almanya’daki Eğitim Reformlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, Türkiye ve Almanya'nın 2015 yılına kadar olan PISA sonuçlarını karşılaştırmak ve iki ülkenin başarısını etkileyen faktörleri incelemektir. Türkiye ve Almanya'nın okuma, matematik ve fen alanlarındaki PISA sonuçları incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu amaçla sosyoekonomik düzey, göçmenlik geçmişi ve okul türünün etkileri regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma 15 yaşındaki öğrenciler üzerinde yapılmış olup Türkiye'de 2003 ile 2015 yılları arasında toplam 25.536 öğrenci ve Almanya'da 2000 ile 2015 yılları arasında toplam 31108 öğrenci ile yürütülmüştür. Okuma, matematik ve fen alanlarındaki başarı PISA araştırmasının kavramsal testleri; sosyoekonomik düzey, göçmenlik geçmişi ve okul türü ise öğrenci ve okul anketlerinden alınan verilerle belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları göstermiştir ki Almanya'nın PISA okuma ve fen sonuçları 2000 yılında OECD ortalamasından altında kalmış ancak matematik puanı OECD ortalamasına yakındır. Sonraki yıllarda puanlar tüm alanlarda artmıştır ve fen puanı 2006, matematik puanı 2009 ve okuma puanı 2012 yılından itibaren OECD ortalamasından daha yüksek çıkmıştır. Türkiye sonuçları incelendiğinde ise 2003 yılında katılımcı OECD ülkelerinden sadece bir tanesi Türkiye'den daha düşük sonuçları sahiptir. Türkiye'nin PISA puanları tüm döngülerde OECD ortalamasından altında kalmış, fakat 2012 yılına kadar her döngüde puanlar artmıştır. Almanya'da okuma, matematik ve fen başarı puanlarındaki farklılıkların %15-29 arası sosyoekonomik düzey farklılıklarından, %4-13 arası göçmenlik geçmişi farklılıklarından ve %40-51 arası okul türü farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Yıllar içerisinde özellikle sosyoekonomik düzeyden kaynaklı fark azalmıştır. Türkiye için PISA'daki puanlar arasındaki farklılıklar %9-22 arası sosyoekonomik düzey farklılıklarından ve %25-43 arası okul türü farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Yıllar içerisinde sosyoekonomik düzeyin etkisi azalmakla beraber farklı okul türlerinin etkisi artmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID10197868tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record