Show simple item record

dc.contributor.advisorYağcı, Esed
dc.contributor.authorYapar, Damla Pınar
dc.date.accessioned2023-12-07T07:47:34Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34219
dc.description.abstractThis study was conducted to investigate a public university’s and a foundation university’s English preparatory students’ attainment levels to the Common European Language Reference Framework’s B1 standards and to determine their self-efficacy perceptions in the four language skills. An international test was used to identify students' levels in the four language skills. "Self-Efficacy Scale" developed by the researcher was applied to evaluate students' self-efficacy in the four language skills. "Instructor Program Evaluation Questionnaire" was used to take the views of the instructors. When the universities were evaluated in terms of reaching the goals in four skills at the end of the instructional program, it was found that both universities did not achieve very high scores in all four language skills, particularly in speaking and writing skills. The analysis conducted regarding the self-efficacy perceptions of students in reading skills, the majority of the students in both universities expressed themselves as being able to perform B1 level reading skills moderately. Most students could perform listening skills moderately and above. The majority of students were found to believe that their ability to communicate was at moderate levels and above, according to the average of self-efficacy perceptions in reaching B1 level speaking skills. In both universities, the skills of students with the highest self-efficacy skills were speaking skills. According to the results of the research, students at both universities considered themselves successful at moderate and above levels in writing skills.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectProgram değerlendirmetr_TR
dc.subjectYabancı dil öğretim programıtr_TR
dc.subjectDil becerileritr_TR
dc.subjectHedeflerin ulaşılabilirliğitr_TR
dc.subjectÖz yeterliktr_TR
dc.titleÜniversite Hazırlık Öğrencilerinin Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi B1 Standartlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, bir kamu üniversitesinin ve bir vakıf üniversitesinin İngilizce hazırlık öğrencilerinin Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi'nin B1 standardına ulaşma düzeylerini ve dört dil becerisindeki öz-yeterlik algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Dört dil becerisinde öğrencilerin düzeylerini belirlemek için uluslararası bir sınav ve öğrencilerin öz yeterliklerini değerlendirmek için araştırmacı tarafından geliştirilen “Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretim görevlilerinin programa ilişkin görüşlerini almak için "Öğretim Görevlisi Program Değerlendirme Anketi" kullanılmıştır. Üniversiteler, öğretim programının sonunda dört dil becerisinde hedeflere ulaşma açısından değerlendirildiğinde, her iki üniversitenin de dört dil becerisinde, özellikle konuşma ve yazma becerilerinde çok yüksek puanlara ulaşmadıkları tespit edilmiştir. Avrupa Dil Referans Çerçevesi B1 düzeyi ile ilgili olarak öğrencilerin öz-yeterlik algıları ile ilgili yapılan analiz, her iki üniversitedeki öğrencilerin çoğunluğunun kendilerini okuma becerisinde orta düzeyde gördüklerini göstermiştir. İki üniversitede de öğrencilerin çoğu dinleme becerilerini orta düzeyde yapabildiklerine inanmaktadırlar. Öz yeterlik bakımından en yüksek puanların konuşma becerisinde elde edildiği görülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına göre, her iki üniversitedeki öğrenciler yazma becerilerinde kendilerini orta ve üst düzeyde başarılı bulmuşlardır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-07T07:47:34Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record