Show simple item record

dc.contributor.advisorCanduran, Kaan
dc.contributor.authorÇınar, Atılay
dc.date.accessioned2022-03-23T06:52:43Z
dc.date.issued2022-03-04
dc.date.submitted2021-12-21
dc.identifier.citationÇınar, Atılay (2022). Seramik Kuş Figürlerinde Bakır Matı Uygulamaları. (Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu). Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Seramik Anasanat Dalı. Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26002
dc.description.abstractThis study report titled “Copper Matte Application on Ceramic Bird Figures” consists of three main sections. In the first chapter titled “Bird Figure in Ceramic Art”; The reflections of bird figures on ceramic art in the early history were examined on the works in the Anatolian Civilizations museum and the development of the Contemporary Turkish Ceramic Art in Turkey in the historical process was examined. Examples of the major ceramic artists using bird figures in the Contemporary Turkish Ceramic History are given. In the second chapter titled “Alternative Ceramic Firing Techniques in Reduction Environment”; Information about Ceramic Firing techniques made in oxidation and reduction environments such as Raku, Luster, Clay-Paste Luster, Glazed Luster, Sagar, Obvara and Copper Matte Reduction was given and supported with examples from artists who used these firing techniques. Especially Copper Matte Reduction Firing Technique has been emphasized and various artists who use this technique in their works have been researched. In the third chapter titled “Personal Works on Bird Figure”; How the bird figure can be stylized and interpreted without departing from its essence, how it can be modeled in three dimensions with ceramic material, and the analyzes on these issues are emphasized. In the report that continues with personal ceramic applications; The original use and applications of copper matte reduction firing technique in bird figures and forms in ceramic art are included.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBakır matıtr_TR
dc.subjectKuştr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectSeramiktr_TR
dc.subjectPişirim tekniğitr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleSeramik Kuş Figürlerinde Bakır Matı Uygulamalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Seramik Kuş Figürlerinde Bakır Matı Uygulamaları” başlıklı bu çalışma raporu üç ana bölümden oluşmaktadır. “Seramik Sanatında Kuş Figürü” başlıklı birinci bölümde; erken tarihte kuş figürlerinin seramik sanatına yansımalarını Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki eserler üzerinde incelemesi yapılmış ve tarihsel süreçte Çağdaş Türk Seramik Sanatının Türkiye’deki gelişimi incelenmiştir. Seramik Tarihinde ve Çağdaş Türk Seramik Tarihinde kuş figürü kullanan başlıca seramik sanatçılarından örnekler verilmiştir. “İndirgen (Redüksiyon) Ortamlı Alternatif Pişirim Teknikleri” başlıklı ikinci bölümde; Raku, Lüster, Macun Lüsteri, Sır içi Lüster, Sagar, Obvara ve Bakır Matı gibi indirgen ortamlarda yapılan Seramik Pişirim teknikleri hakkında bilgi verilip, bu pişirim tekniklerini kullanan sanatçılardan örneklerle desteklenmiştir. Özellikle Bakır Matı Pişirim Tekniği üzerinde durulmuş, çalışmalarında bu tekniği kullanan çeşitli sanatçılar araştırılmıştır. “Kuş Figürü Üzerine Kişisel Uygulamalar” başlıklı üçüncü bölümde; kuş figürünün özünden uzaklaşmadan nasıl stilize edilip, yorumlanabileceği, seramik malzeme ile üç boyutlu bir şekilde nasıl modellenebileceği üzerine çalışılmış ve bu konularda çözümlemeler üzerinde durulmuştur. Kişisel seramik uygulamalarla devam eden raporda; seramik sanatında kuş figürü ve formlarında bakır matı pişirim tekniğinin özgün kullanımı ve uygulamalarına yer verilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-23T06:52:43Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record