Show simple item record

dc.contributor.advisorTerviel, Candan
dc.contributor.authorYavuz, Mürşide Zerrin
dc.date.accessioned2021-04-02T06:14:40Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-03-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23624
dc.description.abstractThis study report is composed of two main titles, namely “The Study of Plastic Arts in TRT Programs since 1968 till Today” and “A Sample Contemporary Documentary Application” In the first part, under the title of “The Programs about Plastic Arts in TRT” the broadcasted programs since the earliest days of TRT until 2008 have been presented in a chart and the programs that have been broadcasted since 2008 till today have been presented under the guidance of TRT senior administrators and the personal opinions and evaluations of some producers and directors. The second part which is given under the title of “A Sample Contemporary Documentary of Programs containing Plastic Arts” is the depiction of Hamiye Çolakoğlu’s , one of the pioneering ceramics artists of the early Republican Period, idea of designing a museum in order to maintain the longevity and permanence of the works she has produced throughout her life. The endeavor of Hamiye Çolakoğlu to realize the dream of this museum has made her students also a part of this dream and this journey that they started together has unfortunately become the story of her students taking over the duty upon her death in 2014. A story in which they continued the dream of establishing a museum and realized that dream. In this study, it is aimed to emphasize the importance of the programs about plastic arts that have taken place on screen until today along with the support of a contemporary application. Key Words: TRT, plastic arts, documentary, museum, creativity.tr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTRTtr_TR
dc.subjectPlastik sanatlar
dc.subjectBelgesel
dc.subjectMüze
dc.subjectYaratıcılık
dc.title1968' Den Günümüze TRT Programları İçinde Plastik Sanatlar Konusunun Ele Alınışı Ve Günümüzden Bir Örnek Belgesel Uygulamatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“1968’Den Günümüze TRT Programları İçinde Plastik Sanatlar Konusunun Ele Alınışı ve Günümüzden Bir Örnek Belgesel Uygulama” başlıklı bu çalışma raporu iki ana başlıktan oluşmaktadır. İlk bölümde “TRT’de Plastik Sanatlar Konulu Programlar” başlığı altında TRT’nin ilk yayın tarihinden 2008’e kadar olan yayınlar bir tablo halinde sunulmuş ve 2008’den günümüze kadar yayınlanan programlar ise TRT kurumunun üst düzey yöneticileri ve bazı yapımcı ve yönetmenlerin kişisel görüş ve değerlendirmelerinden yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci bölüm ise “Plastik Sanatlar İçerikli Programlara Günümüzden Örnek Bir Belgesel” Başlığı altında ülkemizin Cumhuriyet dönemi öncü seramik sanatçılarından Hamiye Çolakoğlu’nun sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu eserlerini ileriye taşıyabilmek ve kalıcılığını sağlayabilmek için tasarladığı müze oluşturma fikrinin anlatımıdır. Hamiye Çolakoğlu’nun bu müze fikrini hayata geçirebilmek için gösterdiği çaba öğrencilerini de bu hayalin bir parçası haline getirmiştir ve birlikte başlattıkları bu yolculuk maalesef ki 2014 yılında aramızdan ayrılmasıyla öğrencilerinin devraldıkları bu müze kurma hayalinin sürdürülmesinin ve bir sonuca ulaştırılabilmesinin hikayesi olmuştur. Bu kapsamda yapılan araştırmalarla günümüze kadar ekranlardan yansıyan plastik sanatlar içerikli programların önemini güncel bir uygulama ile destekleyerek vurgulamak amaçlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-04-02T06:14:40Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record