Show simple item record

dc.contributor.advisorGelbal, Selahattintr_TR
dc.contributor.authorUyanık, Gülden Kayatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:14:50Z
dc.date.available2015-10-15T06:14:50Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1807
dc.description.abstractAn approach called generalizability in item response modeling (GIRM) is investigated with two facets bx(m:t) design and results are compared with results of generalizability theory in this study.In this study simulated data is used. Three different models are employed to generate data for having unbiased results. This models are named respectively generalizability theory (GT), uncorrelated testlet response theory (TRT) and correlated testlet response theory. In GT linear model random facets bx(m:h) design are used for generating data. The second model is generated as the multidimensional TRT and referred to as uncorrelated MTRT. The third model adopted is the same MTRT model but there are correlation between general ability and testlet effect. Therefore this model is referred to as correlated MTRT.Generated data are differed by factors. This factors are testlet effect, correlations of latent traits, testlet length and number of testlet.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectGeneralizability in item response modelingtr_TR
dc.titleMadde Tepki Modellemesinde Genellenebilirlik İle İki Yüzeyli Desenlerin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1555tr_TR
dc.contributor.departmentoldEğitim Bilimleri Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Madde Tepki Modellemesinde Genellenebilirlik yaklaşımı farklı koşullar altında iki yüzeyli bx(m:t) deseni ile incelenmiş ve sonuçlar Genellenebilirlik Kuramından elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada simülasyon verisi kullanılmıştır. Veri üretmede tek model kullanıp yanlı sonuçlar elde etme olasılığını ortadan kaldırmak için bu çalışmada üç farklı modele göre veri üretilmiştir. Bu modeller sırasıyla Genellenebilirlik Kuramı (GK), ilişkisiz madde takımı tepki kuramı (MTTK) ve ilişkili madde takımı tepki kuramı olarak adlandırılmıştır. GK doğrusal veri seti bx (m:t) dengelenmiş rastgele deseni için üretilmiştir. İkinci veri seti tamamlayıcı çok boyutlu madde takımı tepki kuramına (ÇBMTTK) göre üretilmiş ve ilişkisiz MTTK olarak isimlendirilmiştir. Üçüncü veri seti ise ikinci veri seti gibi tamamlayıcı ÇBMTTK na göre üretilmiştir ancak yetenek ve madde takımı etkisinin ilişkili olduğu varsayılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record