Show simple item record

dc.contributor.advisorKeklik, Ibrahimtr_TR
dc.contributor.authorKabacaoğlu, Gökhantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:14:50Z
dc.date.available2015-10-15T06:14:50Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1805
dc.description.abstractThis qualitative study aimed to comprehensively examine the process of coming-out by gays and lesbians in a holistic manner. Qualitative research design was used in order to reflect the individual experiences of gays and lesbians in their coming-out process. The data were obtained through detailed face-to-face interviews with 14 homosexual individuals (7 gays ad 7 lesbians). Content analysis of the interview resulted in nine themes: (1) Values of the family and the environment, (2) awareness of sexual orientation and first experiences, (3) commitment of sexual orientation identity and the first coming-out experience, (4) experiences in coming-out to friends, (5) experiences in coming-out to family and relatives, (6) social support mechanisms, (7) negative experiences, fear and anxiety after coming-out, (8) relations with LGBTI community and activism, (9) attitudes/perceptions toward services provided by Psychological Counseling and Guidance and other areas of mental health.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectHomosexualitytr_TR
dc.titleGey ve Lezbiyenlerde Açılma Süreci: Nitel Bir Araştırmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2192tr_TR
dc.contributor.departmentoldEğitim Bilimleri Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırma gey ve lezbiyenlerin açılma süreçlerinin kapsamlı bir şekilde ve bütüncül bir anlayışla incelenmesi amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır. Araştırmada gey ve lezbiyen bireylerin açılma sürecine ilişkin kişisel deneyimlerinin yansıtılabilmesi amacıyla nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri Ankara’da ikamet eden 14 eşcinsel bireyle (7 gey, 7 lezbiyen) yüz yüze gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. İçerik analizi sonucunda katılımcıların açılma sürecinde ilişkin bulgular dokuz tema altında toplanmıştır. Bu temalar şu şekildedir(1) Aile ve çevrenin değerleri, (2) cinsel yönelimini fark etme ve ilk yaşantılar, (3) cinsel yönelim kimliğinin kabulü ve ilk açılma deneyimi, (4) arkadaşlara açılma deneyimleri, (5) aile ve akrabalara açılma deneyimleri, (6) sosyal destek mekanizmaları, (7) açılma sonrası olumsuz yaşantı, korku ve kaygılar, (8) LGBTİ topluluğuyla ilişkiler ve aktivizm, (9) PDR ve ruh sağlığı alanına bakış.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record