Show simple item record

dc.contributor.advisorCemalettin Aksoy, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorOytun, Ismailtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T09:34:08Z
dc.date.available2015-10-14T09:34:08Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/753
dc.description.abstractLegg-Calvé-Perthes disease (LCPD) is a disease with no exact cause. Vascular pathology is accused in the etiology. Some public data have been published regarding that LCPD is related with increased cardiovascular and blood/blood forming organ disorder risks. So, carotid intima media thickness (cIMT) in 30 children with LCPD (group I) and 30 healthy subjects (group II) was measured. The range of age of the children studied was between 3-12 years of age. Mean age of LCPD and control group was 7,03 and 7,33, respectively. cIMT was compared between group I and group II. Mean cIMT for group I and Group II was 0,43±0,05 and 0,45±0,05, respectively. There was no statistically significant difference between groups (p=0,198). 60 children in the study, then, were arranged as two groups formed in 3-7 years and 8-12 years of age fashion. 34 attenders in 3-7 years of age group and 26 attenders in 8-12 years of age group were evaluated according to cIMT differences. There was a significant difference statistically between two groups (p<0,05). In this study, no effect of the diseae on great artery walls in early period was shown. It is thought that this was due to techniqual issues of the study or early atherosclerotic changes have not occurred yet or the method couldn't show it. It is demonstrated that age was an important determinant in cIMT value changes. LCPD is a disease that involves vascular structure and increase cardiovascular risks. More studies should have been developed in order to precisely define the etiology of this disease and associated systemic diseases and make preventive programmes that lead to decreased mortality and morbidity.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectLegg-calvé-perthes diseasetr_TR
dc.titleLegg-Calvé-Perthes Hastalığı Olan Çocuklarda Karotı̇s İntima Medı̇a Kalınlığının Değerlendı̇rilmesı̇tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2015/1890tr_TR
dc.contributor.departmentoldOrtopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetLegg-Calvé-Perthes hastalığı (LCPH), sebebi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Etiyolojide vasküler patoloji suçlanmaktadır. LCPH'nin artmış kardiyovasküler ve kan/kan yapıcı organ hastalık riski ile ilişkili olduğuna dair artan miktarda bilgiler yayımlanmaktadır. Bizim çalışmamızda da 30 LCPH'li hasta (grup I) ve 30 sağlıklı katılımcıda (grup II) karotis intima media kalınlığını (cIMT) ölçüldü. İncelenen çocukların yaş aralığı 3-12 arasındaydı. LCPH ve kontrol grubun yaş ortalaması sırasıyla 7,03 ve 7,33 tü. Grup I ve grup II cIMT açısından karşılaştırıldı. cIMT ortalama değerleri grup I ve grup II için sırasıyla 0,43±0,05 ve 0,45±0,05 idi. Gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0,198). Çalışmadaki 60 çocuk, daha sonra, 3-7 yaş ve 8-12 yaş grupları olacak şekilde ayarlandı. 3-7 yaş grubundaki 34 katılımcı ve 8-12 yaş grubundaki 26 katılımcı cIMT farkları açısından değerlendirildi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p<0,05). Bu çalışmamızda erken dönemde, hastalığın ana arterlerin duvarları üzerinde bir etkisi olmadığı ortaya konulmuştur. Bu durumun, çalışma tekniği ile ilgili durumlardan veya erken aterosklerotik değişikliklerin henüz oluşmaması veya yöntemin bu durumu gösterememesi nedeniyle olduğu düşünülmüştür. cIMT değeri değişikliklerinde yaşın önemli bir belirleyici olduğu düşünüldü. LCPH, vasküler yapıları etkileyen ve kardiyovasküler riskleri artıran bir hastalıktır. Hastalığın etiyolojik nedenlerini ve eşlik eden sistemik durumları ortaya koymak ve mortalite ve morbiditeyi azaltacak prevantif programları oluşturmak için daha fazla çalışma yapılmalıdır.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record