Show simple item record

dc.contributor.advisorAksoy, Songültr_TR
dc.contributor.authorMüjdeci, Banutr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T09:32:01Z
dc.date.available2015-10-14T09:32:01Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/736
dc.description.abstractStudying dual task provides an important information basic questions about the functional architecture of the brain and whether human cognitive architecture includes a central processor. The aim of this study was evaluate the effects of concurrently different cognitive tasks on postural stability in healthy subjects. Sensory Organization Test using the Computerized Dynamic Posturography and digit span test was performed on 20 healthy subjects, aged 18-32. Cognitive tasks; auditory, visually and auditory-visually presented in the form of easy and difficult forward task and the auditory and visually presented in the form of backward tasks was applied simultaneously with the DOT. DOT scores and cognitive error scores were recorded during rehearsal. Concurrent cognitive tasks DOT scores compared with the basic DOT scores significant reduction were obtained in Conditions (C)1 and C2 (p<.05). There was no significant differences in DOT scores of difficult visual task in C3 and easy auditory-visual task in C4 (p>.05). In other cognitive tasks, DOT scores were obtained significant decrease on C3 and C4 (p<.05). Significant increase of DOT scores was detected for auditory difficulty task on the C5 (p<.05). The same and different difficulty levels in the comparison of pairs scores in cognitive tasks simultaneously with the DOT, DOT scores did not differ significantly (p>.05). During the visual and auditory-visual dual tasks, increase the difficulty of the task, caused a significant increase in the number of errors (p<.05). But for auditory task there was no difference (p>.05). Visual and auditory-visual difficult task compared with the difficult auditory task was found significantly increased of error scores (p<.05). The generated dual task model might be used to evaluating the performance of dual-task with vestibular dysfunction patients and with geriatric subjects.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectComputerized Dynamic Posturographytr_TR
dc.titleSağlıklı Bireylerde Farklı Bilişsel Ek Görevlerin Postural Stabiliteye Etkisinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/205tr_TR
dc.contributor.departmentoldKulak Burun Boğaz Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetÇift görev çalışmaları; bireyin bilişsel yapısının santral işlemcileri içerip içermemesi ve beynin fonksiyonel yapısı hakkındaki temel soruların cevaplanması konusunda önemli bilgi sağlar. Bu çalışmanın amacı, sağlıklı bireylerde eşzamanlı olarak yapılan farklı bilişsel görevlerin, postural stabilite üzerinde etkisinin değerlendirilmesidir. 18-32 yaşları arasında 20 sağlıklı bireye, Bilgisayarlı Dinamik Posturografi kullanılarak Duyu Organizasyon testi (DOT) yapılmış ve sayı dizisi testi uygulanmıştır. Bilişsel görevler; işitsel, görsel ve işitsel- görsel olarak sunulmuş, kolay ve zor görevler şeklinde ileri düzende ve işitsel ve görsel olarak geri düzende DOT ile eşzamanlı olarak uygulanmıştır. Zihinsel tekrar sırasında DOT ve bilişsel hata skorları kaydedilmiştir. Temel DOT skorları ile karşılaştırıldığında, bilişsel görevler ile eşzamanlı yapılan DOT skorlarında Durum (D) 1 ve D2 de anlamlı azalma elde edilmiştir (p<.05). D3'te, işitsel zor görevde ve D4'te işitsel-görsel kolay görevde DOT skorunda istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>.05). Diğer bilişsel görevlerde D3 ve D4'te DOT skorlarında anlamlı azalma saptanmıştır (p<.05). İşitsel zor görevde D5'te DOT skorunda anlamlı artış elde edilmiştir (p<.05). Aynı ve farklı zorluk derecesindeki bilişsel görevler ile eşzamanlı DOT skorlarının ikişerli karşılaştırılmasında, DOT skorlarında anlamlı fark saptanmamıştır (p>.05). Çift görev sırasında görsel ve işitsel-görsel görevlerde zorluk artışı, bireyin hata sayısında anlamlı artışa neden olmuş (p<.05), işitsel görevde fark saptanmamıştır (p>.05). Görsel ve işitsel-görsel zor görevlerde işitsel zor görev ile karşılaştırıldığında hata sayısında anlamlı artış saptanmıştır (p<.05). Oluşturulan çift görev modelinin, geriatrik ve vestibüler bozukluğu olan bireylerde çift görev performansının değerlendirilmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record