Show simple item record

dc.contributor.advisorKıratlı, Hayyamtr_TR
dc.contributor.authorTarlan, Berçintr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T07:58:39Z
dc.date.available2015-10-14T07:58:39Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/694
dc.description.abstractThe role of T regulatory cells in immune escape mechanisms of tumor appears to be important, but the presence of T regulatory cells in tumor microenvironment in retinoblastoma has not been evaluated. In this study the aim is to evalute the relationship between T regulatory cell infiltration of the tumor and clinical, histopathological findings in retinoblastoma. A retrospective analysis of the medical records of 64 eyes of 62 patients who underwent enucleation for retinoblastoma and histopathologic review of all specimens were performed. Demographic and clinical information included age at time time of presentation and operation, gender, laterality and metastasis. Histologic examination included differentation of the tumor, size of the tumor, presence of necrosis, presence of high risk pathologic factors and presence of CD3, CD4, CD25, FOXP3 expressing cells. Increased expression of CD3 (p=0.02) and FOXP3 (p=0.022) was noted for the tumors with high risk pathologic factors. The same relationship was observed between T regulatory cells and the tumor with high risk pathologic factors (p=0.041). Interactions between the immnune system and tumor cells play an important role in tumorigenesis. Retinoblastoma use multiple mechanism to escape from immunity and this study shows that immunosupression via T regulatory cells may be one of this mechanism.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectRetinoblastomatr_TR
dc.titleRetinoblastomda T Regulatuar Hücre İnfiltrasyonunun Klinik ve Histopatolojik Bulgular Üzerine Etkiletr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2012/81tr_TR
dc.contributor.departmentoldGöz Hastalıkları Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetTümör immün kaçış mekanizmalarında T regulatuar hücreler önemli bir role sahiptir ancak retinoblastomda, tümör mikroçevresinde T regulatuar hücre varlığını inceleyen bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada tümör mikroçevresinde T regulatuar hücre infiltrasyonunun klinik ve histopatolojik bulgular ile ilişkisini değerlendirmek amaçlandırmıştır. 62 hastaya ait 64 olgu değerlendirmeye alınmıştır. Hastalar tanı yaşı, operasyon yaşı, cinsiyet, lateralite, preoperatif tedavi alıp almama durumu, metastaz mevcudiyeti gibi demografik ve klinik özellikler açısından değerlendirilmişlerdir. Histopatolojik değerlendirme, tümörün diferansiyasyon durumunu, en geniş tümör çapımı, semikantitatif nekroz oranını patolojik olarak yüksek risk faktörü mevcudiyetini, immunohistokimyasal boyama ile CD3, CD4, CD25, FOXP3 eksprese eden hücreleri incelemeyi kapsamaktadır. Değerlendirme sonucunda patolojik olarak yüksek risk faktörü bulunan grupta CD3 (p=0.02) ve FOXP3 (p=0.022) ekspresyonu anlamlı olarak artmış bulunmuştur. Aynı anlamlı ilişki T regulatuar hücre infiltrasyonu ile patolojik yüksek risk faktörü bulunan grup arasında izlenmiştir (p=0.041). İmmün mekanizmalarda başarısızlık kanser gelişimi ve ya mevcut kanserin yayılımı ile sonuçlanabilir. Retinoblastom immün sistemden kaçış için bir çok basamak kullanabilir ve T regulatuar hücreler aracılığı ile immun baskılama bu mekanizmalardan biri olabilir.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record