Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgündoğdu, Adile Feyza
dc.contributor.authorAkdemir, Gözde
dc.date.accessioned2018-10-26T13:19:59Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-10-04
dc.identifier.citationAKDEMİR, Gözde. Bir Biçimlenme Sistemi Olarak Sosyal Medya: Seramik Eserlerde Kişisel Uygulamalar, Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5259
dc.description.abstractToday, the effects of social media on society are widely felt and widely felt. It is seen that the social media has become a part of our lives with the introduction of our lives. In this study, information about how the idea of the internet is formed and how the social media structure is realized thanks to this invention and the psychological effects on the society in the system created by the operation of social media are explained. These effects have been addressed in particular on surveillance, narcissism, addiction, culture and the effects on education. In addition to these influences, the artists who took social media as a critical attitude and the artists who used social media as a tool also examined the examples and the artificial reflections. In all these researches, ceramic applications have been produced by claiming that the effects of social media are a shaping factor on society. These influences were inspired by the cocoon story as a meteoric, and personal interpretations and reflections on ceramic forms and surfaces were realized.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY ..................................................................................... i BİLDİRİM .................................................................................................. ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI .......................... iii ETİK BEYAN ............................................................................................. iv TEŞEKKÜR ............................................................................................... v ÖZET ......................................................................................................... vi ABSTRACT ............................................................................................... vii İÇİNDEKİLER ............................................................................................ viii GÖRSELLER DİZİNİ ................................................................................. x TABLOLAR DİZİNİ ................................................................................... xii GİRİŞ ......................................................................................................... 1 1.BÖLÜM: İNTERNET ve SOSYAL MEDYA............................................ 5 1.1. İNTERNETİN TARİHSEL SÜRECİ . ................................................9 1.2. TÜRKİYE’DE İNTERNETİN GELİŞİMİ ........................................... 10 1.3. SOSYAL MEDYA ........................................................................... 11 1.3.1. Sosyal Medya Araçları .............................................................15 1.3.2. Sosyal Ağ Siteleri . ....................................................................16 2. BÖLÜM: BİR BİÇİMLENME SİSTEMİ OLARAK SOSYAL MEDYA . ....21 ix 2.1. SOSYAL MEDYANIN PSİKOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ ......... 21 2.2. SOSYAL MEDYA; BAĞIMLILIK VE NARSİZİM ...............................23 2.3. SOSYAL MEDYA; GÖZETLEME VE GÖZETİM . ............................. 26 2.4. SOSYAL MEDYANIN KÜLTÜREL VE EĞİTİM AÇISINDAN BİÇİM DEĞİŞİKLERİ . ..........................................................................................29 2.5. SOSYAL MEDYANIN SANAT İLE OLAN İLİŞKİSİ . ......................... 32 3. BÖLÜM: BİÇİMLENME SİSTEMİ OLARAK SOSYAL MEDYANIN ETKİLERİNİN SERAMİK ESERLERDE YORUMLANMASI......................50 3.1. KOZADAKİ DÖNÜŞÜM . .................................................................50 3.2. GEÇİLMEZ ALAN ........................................................................... 58 SONUÇ. ..................................................................................................... 63 KAYNAKÇA. ............................................................................................. 65 EK 1 = TURNİTİN RAPORU...................................................................... 71tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTeknoloji
dc.subjectİnternet
dc.subjectSosyal Medya
dc.subjectDönüşüm
dc.subjectEtki
dc.subjectTechnology Interneten
dc.subjectInterneten
dc.subjectSocial Mediaen
dc.subjectTranformationen
dc.subjectImpacen
dc.titleBir Biçimlenme Sistemi Olarak Sosyal Medya: Seramik Eserlerde Kişisel Uygulamalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde adını söz ettiren ve yaygın olarak kullanılan sosyal medyanın toplum üzerindeki etkileri derin bir şekilde hissedilmektedir. İnternetin hayatlarımıza girmesi ile sosyal medyanın da hayatımızın bir parçası haline geldiği görülmektedir. Bu çalışmada, internet fikrinin nasıl oluştuğuna dair bilgi ve bu buluş sayesinde sosyal medya yapısının nasıl var olduğu ve bununla birlikte sosyal medyanın işleyişinin yarattığı sistemde toplum üzerindeki psikolojik etkileri anlatılmakadır. Bu etkilerden özellikle gözetleme, narsizim, bağımlılık, kültür ve eğitim üzerindeki etkilere değinilmiştir. Bu etkilerin yanı sıra sosyal medyayı eleştirel bir tavırla ele alan sanatçılar ve sosyal medyayı araç olarak kullanan sanatçılardan da örnekler incelenmiş ve sanata olan yansımaları ele alınmıştır. Tüm bu araştırmalar ışığında sosyal medyanın etkilerinin toplum üzerindeki bir biçimlendirici etken olduğu savı ile seramik uygulamalar üretilmiştir. Bu etkilerin bir metafor olarak koza hikayesinden esinlenerek seramik form ve yüzeylerde kişisel yorumlamalar ve yansımaları gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-10-26T13:19:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record