• Cerrahi Öncesi Değerlendirme 

   Sözen, Tümay (2006)
   Preoperatif değerlendirmenin amacı cerrahi girişim riskini belirlemek ve bilinen riskleri en aza indirmektir. Preoperatif değerlendirme, perioperatif ve postoperatif uygun yaklaşımların planlanması önemli yer tutar. ...
  • İlk Yardım 

   Bilir, Nazmi (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
   Kaza ve yaralanma durumlarında, hayatı tehdit eden sağlık sorunlarında zamanında ve uygun olarak yapılan ilkyardımın hayat kurtarıcı olduğu bilinmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki ge­lişmeler bir yandan yaşamı ...
  • Otel Yönetiminde Opera Bilgisayar Programı 

   Onan, Arif (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
   Intranet: Okul ortamı için bilgisayar laboratuvarındaki PMS çalışan ve bir çalışma grubu oluşturan bilgisayar topluluğu SBMY: Programda kullanılan veri seti istemci: Tarayıcı kullanarak yada ...
  • Kulak-Burun-Boğaz Tedavi Uygulamaları 

   Turan, Ergin (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Prof.Dr. i. Nazmi HOŞAL tarafından kurulan ve kurulduğu tarihten itibaren yurdumuzda Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi, Maksillo Fasial Cerrahi ve Odyoloji çağdaş tanı ve tedavi prensiplerini uygulamaya sokan, temel ...
  • Serolojik Tanı Yöntemleri 

   Dürdal Us, Ayşe (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Lenfoid dokular ve çok sayıda hücre ve çözünür moleküllerden oluşan immün sistem, yabancı maddeleri (antijen; enfeksiyöz etkenler, protein ve polisakkaritler gibi makromoleküller, vb) tanıyarak kendi (self) yapılarından ...
  • Cerrahi Nöroanatomi 

   Ziyal, İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Cerrahi Nöroanatomi'nin ve "Nöroşirürjikal Cerrahi Tekniklerin öncelikle laboratuarda kadavralar üzerinde çalışılması, bölge anatomisine hakim olunarak pratik uygulamaların daha kolay bir şekilde yapılmasına olanak ...
  • Hipofiz Adenomları 

   Ziyal, İbrahim; Erbaş, Tomris (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Hipofiz adenomlarının tanı ve tedavisindeki başarının artması için, endokrinolog, nöroradyolog, beyin cerrahı, nöropatolog ve radyasyon onkologlarının bir ekip disiplini içinde çalışmaları gerekmektedir. Hipofiz adenomlarında ...
  • Nükleer Tıp 

   Aras, Tülin; Lay Ergün, Eser (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Nükleer Tıp alanında amaçlarımız, hasta tetkiklerini en iyi kalitede yapmak, yaptığımız tetkik­lerle klinisyenin sorularını net bir şekilde cevaplamak, hasta ile ilgili en doğru bilgiyi vermek, hastanın tanı, tedavi ve ...
  • Mikronöroşirürjide Laboratuvardan Pratiğe 

   Ziyal, İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2011)
   Laboratuvar mikrocerrahi çalışmaları gerek mikrocerrahi ile uğraşan tıp branşlarında çalışacak hekimlerin el becerilerini geliştirmelerine ve ana­tomiyi öğrenmelerine olanak sağlayan, gerekse farklı disiplinler için ge­rekli ...
  • Ergenlik Döneminde Ebeveynlik ve Ergenin Psikososyal Uyumu 

   Sayıl, Melike (Hacettepe Üniversitesi, 2012)
   Bu kitap, çocukluktan ergenliğe ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemlerinde, ergenlerin aile, akran ve okul bağlamlarını, olumlu ve olumsuz sosyal davranışlarını ve uyumlarını çoklu değerlendirmelerle ölçen Türkiye'de ...
  • Nöroloji Staj Notları 

   Arsava, Murat E.; Dericioğlu, Neşe; Elibol, Bülent; Erdem, Sevim; Tezer Filik, İrsel; Çolpak Işıkay, İlksen; Karabudak, Rana; Kurne, Aslı; Özdemir, Yasemin; Saka, Esen; Saygı, Serap; Selekler, Kaynak; Tan, Ersin; Varlı, Kubilay (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2013)
   Nöroloji Staj Notları
  • Ameliyathane Oda Teknikerliği Genel Görev Tanımı 

   Özgür, Figen; Ulus, Yemen (Hacettepe Üniversitesi, 2014)
   Sağlık konusunda birinci sırada tercih edilen Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri cerrahi hizmetlerde de çağdaş ameliyathaneleri, alt yapı donanımı, güncel teknolojisi ve kadrosu ile birçok başarılı yaklaşımı ve ilkleri ...
  • Lojistik Regrasyon Çözümlemesi 

   Saraçbaşı, Osman (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
   Bu kitap Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalında uzun v,Hardan beri yürütülen "Lojistik Regresyon" adlı derse Türkçe kaynak oluş- :urmak amacı ile yazıldı. Ayrıca, üniversitelerdeki lisans ve yüksek lisans ...
  • Lojistik Regresyon Çözümlemesi 

   Saraçbaşı, Osman; Dolgun, Anıl (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
   Bu kitap Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalında uzun v,Hardan beri yürütülen "Lojistik Regresyon" adlı derse Türkçe kaynak oluş- :urmak amacı ile yazıldı. Ayrıca, üniversitelerdeki lisans ve yüksek lisans ...
  • Histology Laboratory Guide Book 

   Müftüoğlu, Sevda (Hacettepe Üniversitesi, 2015)
   Histology is an important science of visualisation that appeared in medical education consisting many various cells, tissues, organs of human organisms. The histological structure and functional relationships of these ...
  • Histoloji Laboratuvar Yardımcı Kitabı 

   Müftüoğlu,Sevda F.; Kaymaz,Figen; Korkusuz,Petek; Nacar,Ahmet; Atilla,Pergin; Yürüker,Sinan; Zeybek,Dilara; Hekimoğlu,Rümeysa; Süzer,Ayşegül; Bilgiç,Elif; Ilgın,Can; Yıldız,Şahin; Bahador,Elham; Hashemihesar,Ramin; Yersal,Nilgün; Ünal,Işık; Kaya,Bengisu (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2016)
   Histoloji; Tıp eğitiminde insana ait birçok farklı hücre, doku ve organların yapılanmalarını araştıran, yorumlayan, fonksiyonel aktiviteleri ile ilişkilendiren ve mikroskobik görüntülenmelerini içeren önemli bir sağlık ...
  • Nöroşirurji Ders Kitabı 

   İnci, Servet; Berker, Mustafa; Akbay, Atilla; Mut,Melike; Bilginer,Burçak; Öge,Kamil (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2017)
   Bu kitap, Tıp Fakültesi öğrencilerine nöroşirurjinin güncellenmiş temel bilgilerini sunmak amacı ile yazılmıştır. Titiz bir çalışma ile hazırlanmasına rağmen gözden kaçmış eksiklik ve hataların hoşgörü ile karşılayacağını ...
  • Meslek Hastalıkları ile İlgili Hastalıklar 

   Yıldız, Ali Naci; SANDAL, Abdulsamet (Hacettepe Üniversitesi, 2018)
   Meslek hastalıkları ile işle ilgili hastalıklar konuları ülkemizde hâlen önemli halk sağlığı sorunları arasındadır. Meslek hastalıkları saptanamamakta; tanım, tanı olanakları, kayıt ve bildirim aşamalarında önemli sorunlar ...
  • Medical Physiology at the Bench 

   Balkancı, Dicle; Bayrak, Sibel; Erdem, Ayşen; Güler,. Esin İleri; Karabulut, İsmail; Pehlivanoğlu, Bilge; Tuncer, Meltem (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2018)
   Science is a dynamic process of asking questions and then seeking answers. Readers of this book should note that Physiology is a dynamic discipline. Therefore, as new information and concepts emerge and our understanding ...
  • Geriatrik Bilimler 

   Ergöçmen, Banu; Çağatay, Pelin; Görgün Baran, Aylin; Cangöz, Banu; Dikmenoğlu Falkmarken, Neslihan; Örnek Büken, Nükhet; Erden Aki, Özlem; Babaoğul, Müberra; Buğday, Esna Betül; Güler, Çağatay; Yavuz Sarı, Özge; Yıldırım, . Mahmut Şerif; Tümer, Ali Rıza; Güven, Gülay Sain; Kunt, Mahir; Özdemir, Oya; Erden Aki, Özlem; Kutsal, Yeşim Gökçe; Tunçbilek, Zahide; Çelik, Sevilay; Rakıcıoğlu, Neslişah; Yıldız, Mevhibe İrem; Güdeloğlu, Ahmet; Ergen, Ali; Baydar, Terken; Demirkan, Salih Kutay; Girgin, Gözde (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2018)
   Dünyada popülasyonun profili yaşlılara doğru yer değiştirmekte ve adeta bir "demografik devrim" oluşmaktadır. Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşlı popülasyonun sayısında süreğen bir artış söz konusudur. ...