• A Rare Galactosemia Complication: Vitreous Hemorrhage 

   Takci, Sahin; Kadayifcilar, Sibel; Coskun, Turgay; Yigit, Sule; Hismi, Burcu (Springer-Verlag Berlin, 2012)
   Galactosemia is a secondary glycosylation disorder characterized by galactose deficiency of glycoproteins and glycolipids. Abnormal glycosylation of coagulation factors and evidence of liver disease are associated with ...
  • Acil Nöroşirurji 

   Özgen, Tunçalp; Ziyal, M. İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2010)
   Nöroşirürji hastalarının travma dışında da önemli bir kısmı, sinir sis­temi dokusunun özelliğinden dolayı, acilen müdahale edilmesi gere­ken hastalardır. Aksi takdirde, yaşam kaybı veya kalıcı nörolojik fonk­siyon kaybı ...
  • Dönem V Staj Programı Ders Kitabı 

   Uzun, Hakan; Özgür, F. Figen (Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2020)
   Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı olarak, geleceğin doktorları olmaya sadece birkaç adımları kalan Dönem-V stajyeri arkadaşlarımızın eğitimine katkıda bulunabilmeyi çok isteriz. Bizim alanımızın çok ...
  • Sorularla Nöroşirurji 

   Ziyal, İbrahim (Hacettepe Üniversitesi, 2008)
   Sorularla Nöroşirürji (Staj Notları) kitabı siz Tıp Fakültesi öğrencilerimizin yapacakları Nöroşirürji stajı esnasında teorik ve pratik uygulamalara yardımcı olması, staj imtihanına ve Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) hazırlık ...
  • Temel Nöroşirurji 

   Benli, Kemal (Hacettepe Üniversitesi, 2004)