Show simple item record

dc.contributor.advisorGürel, Çiğdem Seçkin
dc.contributor.authorDağ, Gamze
dc.date.accessioned2017-10-17T13:18:09Z
dc.date.available2017-10-17T13:18:09Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-09-14
dc.identifier.citationDağ, Gamze, "Çok Katmanlı Yapılarda Ses Dalgası Yayılımının İncelenmesi", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4016
dc.description.abstractAcoustic insulation due to industrial and environmental noise has become very important nowadays. These types of acoustic insulation materials and acoustic damping systems are frequently used in sectors such as housing, automotive, and white goods, as well as in the defense industry where acoustic secrecy is also important. Multi-layer structures with solid, liquid and porous properties are used for insulation in various engineering applications. The problem of sound transmission over the veneered panel structure has been extensively investigated in the literature, but the study of sound propagation in multilayered structures, which are layered in a special sequence, is a new research topic. In this thesis, multi-layered structures, which are layered in a special sequence, were modeled considering boundary conditions and surface characteristics using Transfer Matrix Method (TMM). In that way, sound structure interaction and acoustical performance was analyzed. The acoustic insulation performance was comprised between two-layer structures and the multi-layered structures, which are made of same materials and same total layer thickness to analyze effects of layer numbers on acoustic performance. In order to examine the effect of special sequence layered structures on acoustic performance, multi-layer structures wereiv arranged according to the different generations of the Fibonacci Sequence and compared with the two-layer structures, which are formed with the same material and the same total layer thickness. Finally, the sound structure interactions of the multilayer structures, which are ordered by different generations of the Fibonacci Series with same material, same total layer thickness and same number of layers, were compared among themselves to analyze which Fibonacci Sequence generation has best acoustic insulation performance.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET i ABSTRACT iii İÇİNDEKİLER vi ŞEKİLLER DİZİNİ viii ÇİZELGELER DİZİNİ xiii 1.GİRİŞ 1 2.LİTERATÜR ÖZETİ 4 3.SES YAYILIM TEORİSİ 9 3.1.Temel Ses Bilgileri ve Temel Akustik Malzemeler 9 3.1.1.Endüstride Kullanılan Temel Akustik Malzemeler 9 3.1.2.Ses Ölçümlerinde Kullanılan Temel Parametreler 10 3.2.Ses İletim Teorisine Giriş 13 3.2.1.Katmanlı Ortamda Sesin Yayılımı ve Dalga Denklemleri 13 3.2.1.1.Sıvı Katmanda Ses Dalga Denklemleri 16 3.2.1.2.Katı Katmanda Ses Dalga Denklemleri 17 3.2.1.3.Gözenekli Katmanda Ses Dalga Denklemleri 19 3.2.2.Çok Katmanlı Yapılarda Sesin Yayılımı ve Dalga Denklemleri 22 3.2.3.Ses Dalgası İçin Yansıma Katsayısı, Transfer Katsayısı ve Transfer Kaybı Hesaplamaları 27 3.2.3.1.Ses Dalgası İçin Yansıma Katsayısının Hesaplanması 27 3.2.3.2.Ses Dalgası İçin Transfer Katsayısının Hesaplanması 27 3.2.3.3.Ses Dalgası İçin Transfer Kaybının Hesaplanması 28 3.2.4.Çok katmanlı Yapılarda Katmanlar Arası Sınır Koşul Denklemleri ve Arayüz Matrisleri 28 4.TRANSFER MATRİS METODU 32 4.1.Transfer Matris Metodu Uygulaması 32 4.2.Transfer Matris Metodu Algoritması 32 5.LİTERATÜRDE TEK VE ÇOK KATMANLI YAPILARLA İLGİLİ TASARIMLAR 34 5.1.Literatürde Kullanılan Tek Katmanlı Yapıların Akustik Performans Analizleri 34 5.2.Literatürde Kullanılan Çok Katmanlı Yapıların Akustik Performans Analizleri 39 6.ÇOK KATMANLI YENİ YAPILARIN AKUSTİK PERFORMANS ANALİZLERİ 47 6.1.Eş kalınlıkta İki Katmanlı Yapı ile Çok Katmanlı Periyodik Dizilimli Yapının Akustik Performans Analizi 47 6.1.1.Gözenekli İki Katmanlı Yapı ile Gözenekli Çok Katmanlı Yapının Akustik Performanslarının Karşılaştırılması 47 6.1.2.Aralarında Hava Boşluğu Bulunan Katı İki Katmanlı Yapı ile Katı Çok Katmanlı Yapının Akustik Performanslarının Karşılaştırılması 50 6.2.Fibonacci Serilerine Göre Sıralanmış Çok Katmanlı Yapıların Akustik Performans Analizleri 53 6.2.1.Fibonacci Serileri 53 6.2.2.Farklı Fibonacci Serisi Dizilimli Eş Katman Kalınlığına Sahip Gözenekli Yapıların Akustik Performans Analizleri 54 6.2.3.Farklı Fibonacci Serisi Dizilimli Eş Katman Kalınlığı ve Katman Sayısına Sahip Gözenekli Yapıların Akustik Performans Analizleri 60 7.SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 66 KAYNAKLAR 68 EK 70 ÖZGEÇMİŞ 71tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectÇok katmanlı yapı ses yayılımıtr_TR
dc.subjectAkustik performans
dc.subjectTransfer matris metodu (TMM)
dc.subjectÇok katmanlı yapı
dc.subjectİki katmanlı yapı
dc.subjectFibonacci serisi
dc.subjectTransfer kaybı
dc.subjectKatı malzeme
dc.subjectSıvı malzeme
dc.subjectGözenekli malzeme
dc.subjectKatmanlar arası hava aralığı
dc.titleÇok Katmanlı Yapılarda Ses Dalgası Yayılımının İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis of Sound Propagation in Multilayered Structurestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde endüstriyel ve çevresel gürültü dolayısı ile akustik yalıtım oldukça önemli hale gelmiştir. Akustik özelliklerin önemli olduğu konut, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerin yanında, akustik gizliliğin de önem arz ettiği savunma sanayisinde de akustik yalıtım malzemeleri ve akustik sönüm sistemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Katı, sıvı ve gözenekli özelliğe sahip çok katmanlı yapılar, çeşitli mühendislik uygulamalarında ses yalıtımı amaçlı kullanılmaktadır. Kaplamalı panel yapısı üzerinden ses aktarımı problemi literatürde kapsamlı olarak incelenmiştir; fakat çok katmanlı yapılarda ve özel dizilimlere göre sıralanmış çok katmanlı yapılarda ses yayılımının incelenmesi yeni bir araştırma konusudur. Bu tez çalışmasında çok katmanlı olarak sıralanan ve özel dizilimlere sahip çok katmanlı yapılar, özellikle sınır koşullarına ve yüzey karakteristik özelliklerine dikkat edilerek Transfer Matris Metodu (TMM) ile modellenmiş ve yapının ses yapı etkileşimi incelenmiştir. Akustik yalıtım performansı, aynı malzeme ve eş katman kalınlığı ile oluşturulmuş, iki katmanlı yapılarla çok katmanlı yapılar arasında karşılaştırılmış ve katman sayısının akustik performansa etkisi incelenmiştir. Yapıların özel dizilimlere göre sıralanmasının akustik performansa etkisinin incelenmesi için, aynı malzeme ve eş katman kalınlığı ile oluşturulmuş iki katmanlı yapı ile Fibonacci Serisi diziliminin farklıii kuşaklarına göre sıralanmış çok katmanlı yapıların akustik performansları karşılaştırılmıştır. Son olarak, özel dizilimlere göre sıralanan yapıların kendi aralarında akustik performanslarının analizi yapılmıştır. Bu süreçte çok katmanlı yapılar; aynı malzeme, eş katman kalınlığı ve eş katman sayısı ile Fibonacci Serisi diziliminin farklı kuşaklarına göre sıralanmıştır. Her bir kuşak için akustik performans incelenerek, ses yapı etkileşimi karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentElektrik –Elektronik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.authorID158880tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record