Show simple item record

dc.contributor.advisorBenzer, A. Hakan
dc.contributor.authorUmurhan, Serhan
dc.date.accessioned2017-08-02T06:55:24Z
dc.date.available2017-08-02T06:55:24Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3848
dc.description.abstractIn this thesis study which based on to evaluation of effective conditions on cyanide leach of Kokoya gold ore, the optimal production method was identified after investigation of the ore structure. Diagnostic leach tests were performed as well as mineralogical analyses to determine the ore character. Tests which were performed to establish that if the ore was applicabile for recovering with gravity, showed positive results. Tests were continued by grinding the ore in different grain sizes to examine the effect of grain size for the method which was created with the combination of gravity seperation and cyanide leaching. Both the gravity seperation recoveries and the cyanide leaching recoveries increased with fine grain sizes. Even positive results were obtained for gravity seperation tests which done with coarse grain sizes containing free gold particles, coarse gold particles did not dissolve at a particular time for cyanide leaching. As the result of tests, it was confirmed that the ore should be ground to 80% -75 μm which was optimum grinding size. Evaluation was carried out with the simulation tests of grinding setup that provided the conditions.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET i ABSTRACT ii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 2 2.1. Altın Cevherlerinin Mineralojilerine Göre Üretim Yöntemleri 2 2.1.1. Serbest Öğütme Altın Cevherleri 5 2.1.2. Kompleks Altın Cevherleri 6 2.1.2.1. Siyanür Tüketici Altın Cevherleri 6 2.1.2.2. Oksijen Tüketici Altın Cevherleri 8 2.1.3. Refrakter Altın Cevherleri 10 2.2.1. Fiziksel Ön İyileştrime İşlemleri 11 2.2.2. Kimyasal Ön İyileştirme İşlemleri 12 2.2.3. Termal Ön İyileştirme İşlemleri 12 2.2.4. Biyolojik Ön İyileştirme İşlemleri 13 2.2.5 Basınçlı Oksidasyon ile Ön İyileştirme 15 2.3. Siyanür Liçi 18 2.3.1. Siyanür Liçi Prosesinin İncelenmesi 19 3. MALZEME ve DENEYSEL ÇALIŞMALAR 26 3.1.1. Mineralojik Analiz 26 3.1.3. Diagnostik Liç Testleri 34 3.2. Gravimetrik Zenginleştirme 37 3.3. Siyanür Liçi Testleri 39 3.3.1. Gravitasyon Atıklarına Liç Testi 39 3.3.2. Gravitasyon Konsantresinin Yoğun Liçi 41 3.3.3. Farklı Tane Boylarında Gravite Testleri 42 3.3.4. Farklı Tane Boylarında Liç Testleri 44 3.4. Öğütme Devresi Simülasyonu 46 4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 54 KAYNAKLAR 58 Ek 1. Bond İş İndeksi test sonuçları 61 Ek 2. Simülasyon çalışmaları 65tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectaltın, liç, tane boyu, siyanürtr_TR
dc.titleKokoya Altın Cevherinin Değerlendirme Olanaklarının Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKokoya altın cevherinin siyanür liçi ile üretiminde etkili koşulların değerlendirilmesini baz alan bu çalışmada, cevher yapısı araştıldıktan sonra cevhere en uygun üretim yöntemi belirlenmiştir. Cevher karakteristiğinin belirlenmesi amacı ile mineralojik analizlerin yanı sıra diagnostik liç testleri de yapılmıştır. Cevherin gravite yöntemi ile kazanıma uygun olup olmadığını tespit edebilmek için yapılan çalışmalardan olumlu sonuç alınmıştır. Gravite kazanımı ve siyanür liçi kombinasyonuyla oluşturulan yöntemde tane boyunun etkisinin araştırılması için, cevher farklı boylara öğütülerek testler tamamlanmıştır. İnce tane boylarında hem gravite hem de siyanür liçi verimleri artmıştır. Serbest altın içeriği nedeni ile iri boyda yapılan gravite testlerinde başarılı sonuçlar alınsa da siyanürleme aşamasında belirlenen sürede iri tane altın çözünememiştir. Çalışmalar sonucunda liç işlemi için cevherin optimum %80 -75μm olarak öğütülmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu koşulları sağlayabilmek için gerekli olan öğütme düzeneğine ait simülasyon çalışmaları ile değerlendirmeler yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentMaden Mühendisliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record