Show simple item record

dc.contributor.advisorAltay, İsmail Fırat
dc.contributor.authorSırakaya, Mustafa
dc.date.accessioned2024-04-02T10:41:43Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-02-09
dc.identifier.citationSırakaya, M. (2024). An Investigation into Formative Assessment Literacy of Pre-service and In-service EFL Teachers ( Master's thesis). Hacettepe University, Ankara, Turkiyetr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34855
dc.description.abstractRecently, there has been a growing interest in the study of Formative assessment (FA) in teaching English as a foreign language (EFL). Several attempts have been made to examine the FA strategies used by language teachers from various backgrounds as well as their effect on the language teaching process. However, previous studies have overlooked the Turkish EFL teachers’ Formative assessment literacy (FAL) levels owing to the difficulty in finding a reliable scale for the measurement and the predominant state of summative assessment (SA). With this respect, this study aims to achieve a broader understanding of FAL levels of both pre-service and in-service teachers touching upon variables such as gender, age, teaching experience, department of graduation, and postgraduate education for in-service teachers, and year of study for pre-service teachers. A mixed methods research methodology with an explanatory sequential design was adopted in this study. For the quantitative phase, 75 EFL instructors and 154 EFL 3rd and 4th grade students from different universities were contacted to fill in the validated FAL scale from the work of Yan and Pastore (2022). For the qualitative part, 5 instructors and 6 pre-service teachers were invited for semi-structured interviews. The findings indicate that in-service teachers demonstrate higher FAL levels compared to pre-service teachers. Furthermore, in comparison to their counterparts, in-service teachers aged 51 and above and teachers with a work experience over 31 years showed a slightly reduced level of FAL. The findings also underscore the necessity for enhanced pre-service training to improve FA implementation.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFormative assessmenttr_TR
dc.subjectAssessment literacytr_TR
dc.subjectEFL teacherstr_TR
dc.subjectAssessment for learningtr_TR
dc.subjectLanguage assessmenttr_TR
dc.subject.lcshİngiliz dilitr_TR
dc.titleAn Investigation into Formative Assessment Literacy of Pre-service and In-service EFL Teacherstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSon zamanlarda, İngilizceyi yabancı dil olarak öğretmede biçimlendirici değerlendirme (BD) çalışmasına artan bir yönelim olmuştur. Çeşitli çalışma deneyimine sahip dil öğretmenleri tarafından kullanılan stratejilerini ve bunların dil öğretim süreci üzerindeki etkilerini incelemek için çalışmalar yapılmıştır. Ancak, önceki araştırmalar, ölçüm için güvenilir bir ölçek bulmanın zorluğu ve özetleyici değerlendirmenin baskın durumu nedeniyle Türk İngilizce öğretmenlerinin biçimlendirici değerlendirme okuryazarlığı düzeylerini göz ardı etmiştir. Bu bağlamda, bu çalışma, cinsiyet, yaş, öğretmenlik deneyimi, mezun olunan bölüm ve lisansüstü eğitim gibi değişkenlere göre karşılaştırmalar yaparak İngilizce öğretmen adaylarının hem de İngilizce öğretmenlerinin biçimlendirici değerlendirme okuryazarlığı (BDO) düzeylerinin daha geniş bir şekilde anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada açıklayıcı sıralı tasarıma sahip karma yöntem araştırma yöntemi benimsenmiştir. Nicel aşama için, Yan ve Pastore'nin (2022) çalışmasından elde edilen biçimlendirici değerlendirme okuryazarlığı ölçeğini doldurmaları için farklı üniversitelerden 75 İngilizce öğretmeni ve 154 İngilizce öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencileri çalışmaya katılmıştır. Nitel kısım için, 5 İngilizce öğretmeni ve 6 öğretmen adayı yarı yapılandırılmış görüşmelere davet edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında İngilizce öğretmenleri, öğretmen adaylarına göre daha iyi bir BDO düzeyi göstermiştir. Ayrıca, İngilizce öğretmenleri içerisinde 51 yaş ve üzeri öğretmenler ile 31 yıl ve daha fazla mesleki deneyime sahip olanlar diğer gruplara göre daha düşük bir BDO seviyesine sahiptir. Bulgular ayrıca, BD uygulamasını iyileştirmek için öğretmen yetiştirme programlarının geliştirilmesinin gerekliliğinin vurgulamakta ve hem öğretmenler hem de öğretmen adayları için planlanmış eğitim programlarının önemini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-04-02T10:41:43Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record