Show simple item record

dc.contributor.advisorKetizmen, Muammer
dc.contributor.authorBalan, Arzu
dc.date.accessioned2017-06-12T07:26:23Z
dc.date.available2017-06-12T07:26:23Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-05-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3483
dc.description.abstractCapital markets are financially significant tools that become prevalent with the influence of contemporary transformation. Particularly, socio-economic transformation, technologic and informatic developments have had a considerable impact on capital markets. Internationalization has also taken effect. A capital market, in addition, constitutes a crucial part of the capitalist economical system. Capital market pursues the function of capitalist production relations in capitalist economical systems in an easier and less effortful manner through enabling monetizing money. Turkey, as a developing country, has adopted a legal background on capital markets as a consequence of neoliberal policies in 1980s. The function capital markets integrates in capitalist systems is to derive profit easily and simply without necessity of possessing the production means. Other objective is stated as providing social development and generating employment by collecting the personal short savings. Capital markets pursue the foregoing objectives through the protection that criminal law provides. Crime types specific to capital markets take place in the economical crimes as an important part of criminal law. Economical crimes serve the lofty aims -national economy, free market economy- as a superior concept influenced by socio-economic transformation. Trade based manipulation crime as an economical crime type specific to capital markets shall be studied from historical and theoretical perspectives in the light of the foregoing.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSermaye piyasası
dc.subjectserbest piyasa ekonomisi
dc.subjectmodernlik
dc.subjectkapitalist dönüşüm
dc.subjectneoliberalizm
dc.subjectceza hukuku
dc.subjectekonomik suçlar
dc.subjectişleme dayalı piyasa dolandırıcılığı
dc.titleEkonomik Bir Suç Olarak Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSermaye piyasaları, modern dönüşümün etkisiyle varlık gösteren ve yaygınlaşan önemli ekonomik kurumlardan biridir. Özellikle sosyo-ekonomik değişim, bilişim sistemleri ve teknoloji sahasında yaşanan gelişmeler sermaye piyasasına önemli bir işlev atfetmiştir. Bu gelişmelere dayanarak meydana gelen uluslararasılaşma etkisi kendisini sermaye piyasalarında da göstermiştir. Sermaye piyasaları, kapitalist ekonomik sistemin çarklarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sermaye piyasaları paradan para elde etmeyi daha kolay ve emeksiz bir şekilde sağlayarak, kapitalist üretim ilişkilerinin devamını gerçekleştirmektedir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye ise sermaye piyasalarına ilişkin hukuki alt yapıyı, 1980’li yıllarda neoliberal politikaların sonucu olarak ve devşirme usulü ile edinmiştir. Sermaye piyasaları, üretim araçlarının mülkiyetine gerek kalmadan basit bir şekilde kâr elde edilmesini sağlamaktır. Bir diğer anlamda, sermaye piyasaları yastık altı yapılan küçük tasarrufları toplamak suretiyle toplumsal kalkınmaya gerçekleştirmek ve yeni istihdam olanakları yaratmak meşru amacına hizmet etmektedir. Sermaye piyasalarının belirtilen meşru amaçları yerine getirebilmesi ise hukuk düzenini ve ceza hukuku korumasını zorunlu kılmaktadır. Sermaye piyasasına özgü suç tipleri bu anlamda ceza hukukunda önemli bir yeri olan ekonomik suçlar içerisinde yer almaktadır. Sosyo-ekonomik dönüşümün etkisiyle ortaya çıkan üst bir kavram olarak ekonomik suçlar, önemli hukuki değerleri (ulusal ekonomi, serbest piyasa ekonomisi) korumak üzere oluşturulmaları nedeniyle, diğer suç tiplerinden farklı amaçlara hizmet etmekte ve farklı özellikler göstermektedirler. Modern dönüşümün etkisi ile şekillenen sermaye piyasalarına özgü ekonomik bir suç tipi olarak işleme dayalı piyasa dolandırıcılığı suçu ise ifade edilen farklılıkları somutlaştırmak için önemli bir örneği oluşturmakta, tarihsel süreçte geçirdiği değişimler ve teorik yapısı itibariyle ele alınmayı gerektirmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record