Güncel Gönderiler

  • Örgüt ve İnsan 

    Ergeneli, Azize (Hacettepe Üniversitesi, 2006)
    Bu kitabı hazırlamaya başladığım ilk yıllarda özellikle yüksek lisansta ve doktorada verdiğim Örgütsel Davranış dersi için bir materyal oluşturma amacı vardı. Ancak, zaman içinde öğrencilerin öğrendikleri şeyleri hep "bugün" ...
  • İş Değerlendirmesinde Puanlama Yöntemleri 

    Timur, Hikmet; Kılıç, Mustafa (Hacettepe Üniversitesi, 2005)
    Yönetimin, dolayısıyla insan kaynakları yönetiminin temelini iki sözcük oluşturmaktadır. Bunlardan birincisi "etkililik", diğeri ise "verimlilik"tir. En yalın anlatımla "etkililik" amaca ulaşma derecesi, verimlilik ise ...