Show simple item record

dc.contributor.advisorHazıroğlu, Elif Cemre
dc.contributor.authorGürsel, Tuğçe
dc.date.accessioned2024-02-15T11:43:05Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-01-16
dc.identifier.citationAKDAĞ GÜNEY Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Vedat Kitapçılık, 2. Baskı, İstanbul 2010, s. 100.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34678
dc.description.abstractArticle 392 of Turkish Commercial Code No. 6102 regulates the right of the members of the board directors to obtain information and inspection. This right is essential to fulfill the duties of the members of the board directors and for the liability provisions to which they are subject. Although it is regulated in the Turkish Commercial Code that the right may be exercised during and outside the meeting, it is accepted that the members also have the right in the pre-meeting process. The right to obtain information and inspection is an individual right granted to each member of the board directors and it is not possible to remove or limit this right. According to Art. 392/6, the decision to reject the member's request for information can be discussed by the board of directors and it can be filed the lawsuit against the negative decision of the board directors.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAnonim şirkettr_TR
dc.subjectYönetim kurulutr_TR
dc.subjectBilgi alma ve inceleme hakkıtr_TR
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.titleAnonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet6102 sayılı TTK md. 392 ile yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakkı düzenlenmiştir. Bilgi alma ve inceleme hakkı, yönetim kurulu üyelerinin görevlerini gereği gibi ifa edebilmeleri ve tabi oldukları sorumluluk hükümleri sebebiyle olmazsa olmaz niteliktedir. Kanunda ilgili hakkın toplantı sırasında ve toplantı dışında kullanılabileceği düzenlenmiş olmakla birlikte, üyelerin toplantı öncesi süreçte de bilgi alma hakkını kullanabileceği kabul edilmektedir. Bilgi alma ve inceleme hakkı, her bir yönetim kurulu üyesine tanınmış bireysel nitelikte bir hak olup ilgili hakkın kaldırılması veya sınırlandırılması mümkün değildir. TTK md. 392/6 uyarınca, üyenin bilgi alma talebinin reddi yönündeki karar yönetim kurulunda görüşülecek, yönetim kurulunun bu husustaki olumsuz kararına karşı ise mahkemeye müracaat edilebilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-02-15T11:43:05Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record