Show simple item record

dc.contributor.advisorUysal, Hacer Hande
dc.contributor.authorKaya, Esra
dc.date.accessioned2024-01-18T12:54:39Z
dc.date.issued2024-01
dc.date.submitted2024-01-05
dc.identifier.citationKaya, E. (2024). Investigating English Teachers’ Attitudes Toward Teaching ESP And Identifying Their Needs.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34486
dc.description.abstractGrowing as a subfield of English Language Teaching, ESP refers to teaching English in a particular domain. Considering that new disciplines are new worlds for English teachers, and thus, teaching ESP can be more demanding for them, a detailed analysis to identify their needs becomes inevitable. The focus of the previous studies in ESP has often been on the educational needs of learners for enhancing materials and curriculum for them. However, very little work has been done and the field has not adequately addressed ESP teachers and their needs. In line with this gap, the present study is framed within ESP to provide a deep insight into the English teacher’s attitudes towards teaching ESP and the needs that appear throughout the process. A qualitative research method is adopted with a sample of 15 English teachers and two administrative executives working at a military academy. The study has revealed that although a minority of teachers have developed positive attitudes towards teaching ESP as it fosters self-improvement, the sense of satisfaction for the teachers, is not monotonous and allows them to design more interactive courses, the majority has developed negative attitudes towards ESP courses as the teachers feel incompetent and insufficient with the content and terminology because of lack of professional guidance. To tackle the situation, it is crucial to provide the teachers with professional assistance, guidance, and training programs tailored to their needs in ESP to encourage and promote their professional and pedagogical development.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectESPtr_TR
dc.subjectAttitudestr_TR
dc.subjectNeedstr_TR
dc.subjectNeeds analysistr_TR
dc.subjectTeacher trainingtr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleInvestigating English Teachers’ Attitudes Toward Teaching ESP And Identifying Their Needstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİngilizce Dili Eğitimi alanının bir alt dalı olarak ortaya çıkan ÖAİ, belirli bir alanda İngilizce öğretimini ifade etmektedir. Yeni disiplinlerin İngilizce öğretmenleri için yeni dünyalar olduğu ve dolayısıyla ESP öğretiminin onlar için daha zorlu olabileceği göz önüne alındığında, ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ayrıntılı bir analiz kaçınılmaz hale gelmektedir. Alanla ilgili daha önceki çalışmaların odak noktası genellikle ÖAİ öğrencilerinin materyal ve müfredatı geliştirmeye yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirleme olmuştur. Ancak ÖAİ öğretmenlerine ve onların bu süreçle ilgili fikir ve ihtiyaçlarına yeterince değinilmemiştir. Bu bağlamda, bu çalışma, İngilizce öğretmenlerinin ÖAİ öğretimine yönelik yaklaşımlarına ve süreç boyunca ortaya çıkan ihtiyaçlara derinlemesine bir bakış sağlamak için ortaya konmuştur. Nitel bir çalışma olan bu yüksek lisans tezi kapsamında, askeri bir kurumda ÖAİ dersleri veren 15 İngilizce öğretmeni ve iki idari yöneticiden oluşan katılımcılardan veri toplanmıştır. Çalışma, öğretmenlerin azınlıkta kalan bir kısmının ÖAİ öğretiminin onların kişisel gelişimi teşvik etmesi, tatmin duygusunu arttırması, genel amaçlı İngilizce derslerinin aksine monoton olmaması ve daha etkileşimli dersler tasarlamalarına olanak sağlaması nedeniyle ÖAİ öğretimine yönelik olumlu tutum geliştirmiş olsalar da, öğretmenlerin çoğunluğun olumsuz tutum geliştirdiğini ortaya koymuştur. Öğretmenler, eğitim ve bilgi eksikliğinden dolayı ÖAİ öğretimde kendilerini içerik ve terminoloji konusunda yetersiz hissetmişler, bu nedenle de olumsuz yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Bu durumla başa çıkmak için, öğretmenlere mesleki ve pedagojik gelişimlerini teşvik etmek amacıyla ÖAİ’ deki ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış profesyonel yardım, rehberlik ve eğitim programları sağlamak çok önemlidir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-01-18T12:54:39Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record