Show simple item record

dc.contributor.advisorTuranlı, Necla
dc.contributor.authorPolat, Soner
dc.date.accessioned2023-12-01T08:52:44Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34185
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the effect of the 'Brain / Mind Mapping' technique on the recall of mathematical expressions. Private school 11th Grade students who are in the Çankaya district of Ankara and whose education and training activities are related to the Ministry of National Education have participated in the study. By studying the studies in the related literature by the researcher of the study and mathematics program published by Ministry of National Education Education Board for 2017 - 2018 academic year is based on 11th class trigonometry learning field goals and achievements. 14 open – ended were collected from the control and experimental groups consisting of 20 students in the spring term of 2017 - 2018. The data were analyzed by quantitative methods. The findings of the researcher showed that the experimental group had significant differences in their recall of the mathematical expressions of the trigonometry learning area compared to the control group participants. In addition, when the post - tests of the control - experimental groups were examined, a significant difference was observed in favor of the experimental group. In another analysis, it was seen that visual information was remembered more accurately than algebraic expressions. The study showed that the Brain / Mind Map method contributes significantly to the recall of trigonometric equations and formulas, and that visual information is easier to remember than abstract, complex expressions. Therefore, it was found to be an effective method for students to comprehend and repeat the subjects.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBeyin haritalarıtr_TR
dc.subjectZihin haritalarıtr_TR
dc.subjectMatematik ve hafızatr_TR
dc.subjectTrigonometritr_TR
dc.subjectMatematiksel ifadelertr_TR
dc.titleBeyin (Zihin) Haritalarının Matematik Konularına Uygulamalarının Matematiksel İfadelerin Hatırlanmasına Katkısının Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSayılar, semboller ve harflerden oluşan matematiksel ifadelerin hatırlanması belirli ilişkiler, görseller ve hikâyeler şeklinde düzenlenmiş olan bilgilere kıyasla daha zor olmaktadır. Yapılan bu çalışmada soyut ve karmaşık ifadeler şeklindeki trigonometri öğrenme alanına ait olan eşitlik ve formüllerin “Beyin / Zihin Haritaları” tekniği ile görsel şekillere dönüştürülmesinin trigonometrik eşitlik ve formüllerin hatırlanmasına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Ankara ilinin Çankaya ilçesinde bulunan ve eğitim - öğretim faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak sürdüren özel bir okulun 11. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri 2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılında, seçkisiz sayılar listesi ile yansız atama yöntemi ve katılımcıların eşitlenmesi yoluyla eşleştirilerek, gönüllü katılımcılardan oluşturulan 20 kişilik kontrol ve deney grubundan toplanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından konu ile ilgili literatürde bulunan çalışmalar incelenerek ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim yılı için yayınladığı matematik programı hedef -kazanımlarını ölçen 14 adet açık uçlu soru maddesi ile ön test – son test yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Yapılan analizlerde kontrol ve deney gruplarının öntest – sontest puanları arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür. Ayrıca kontrol - deney gruplarının sontestleri incelendiğinde deney grubu lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Yapılan bir diğer analizde ise görsel bilgilerin cebirsel ifadelere göre daha fazla ve doğru hatırlandığı görülmüştür. Yapılan çalışma Beyin / Zihin Haritası yönteminin trigonometrik eşitlik ve formüllerin hatırlanmasına önemli katkılar yaptığı ve soyut, karmaşık ifadelerdense görsel bilgilerin daha kolay hatırlandığını göstermiştir. Bu nedenle Beyin / Zihin Haritaları yönteminin matematik öğretmenleri tarafından ders içi materyal olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca öğrenciler için konuların kavranması ve tekrar edilmesi için etkili bir yöntem olacağı görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-01T08:52:44Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record