Show simple item record

dc.contributor.advisorMirici, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorSarı, Şeyda
dc.date.accessioned2023-12-01T08:47:22Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34184
dc.description.abstractStudents with Mild Specific Language Learning Difficulties have many difficulties in learning English language and learning a language takes considerably longer than their peers to achieve independent skills. Therefore, the aim of this study is to focus on the effects of An Action-Oriented Approach to teach English to secondary school students with Mild Specific Language Learning Difficulties. To achieve this aim a training programme via Action Oriented Approach prepared by the experts was conducted to 15 students with Mild Specific Language Learning Difficulties. As the quantitative data collection instruments, the study included Unit based Achievement Tests for four units and Classroom Observation Forms conducted to the students Mild Specific Language Learning Difficulties before and after the training programme. Quantitative data were analysed with using IBN SPSS 21statistical programme and R Programme version 3.2.5 . Semi structured interview form' was developed by the researcher which was conducted to 15 teachers of students with Mild Specific Language Learning Difficulties. The qualitative data collected from the interviews were analysed through 'content analysis'. The results indicated that students with mild language learning difficulties experience delayed learning, however, with appropriate teaching methods and techniques students with MSLLD experience a qualified learning process as much as their classmates. Unit based Achievement Test of students with MSLLD showed that they can even show more progress during the learning process than their normally developing classmates. Lastly, the study indicated that Action Oriented Approach is beneficial in teaching English process even to students with Mild Language Learning Difficultietr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAction oriented approachtr_TR
dc.subjectSpecific mild language learning difficultiestr_TR
dc.subjectMixed research methodtr_TR
dc.subjectEnglish teaching and learningtr_TR
dc.subjectTeacher trainingtr_TR
dc.titleThe Effects of Action- Oriented Approach on Teaching English to Students With Mild Specific Language Learning Difficultiestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, Hafif Düzeyde Özel Dil Öğrenme Güçlüğü ‘ne sahip olan ortaokul öğrencilerine İngilizce dilini öğretmek amacı ile Eylem Odaklı Yaklaşımın etkilerine odaklanmaktır. Bu amaca ulaşmak için, Hafif Düzeyde Özel Dil Öğrenme Güçlüğüne sahip 15 öğrenciye uzmanlar tarafından hazırlanan Eylem Odaklı Yaklaşım ile bir eğitim programı uygulanmıştır.Çeşitli verileri dahil eden bu çalışma ’da Nicel veri toplama araçları olarak, MEB tarafından hazırlanan dört ünite için Ünite Bazlı Başarı Testleri ve Gözlem formu çalışmaya dahil edilmiştir. Her iki veri toplama aracı da ön-test ve son test olarak öğrencilere uygulanmıştır. Bu uygulama ile hem öğrencilerin öğrenme sürecin deki gelişimleri hem de normal sınıflarında öğrenim gören arkadaşlarının gelişme süreçleri ile kıyaslama yapılmıştır. Nicel veriler SPSS 21 Programı ve R Programı 3.2.5 kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen nitel veri toplama aracı ise çeşitli uzmanlar tarafından hazırlanan Yarı-Yapılandırılmış görüşme Formu ’dur. Görüşmelerden toplanan nitel veriler 'içerik analizi' ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, Hafif Düzeyde Özel Dil Öğrenme Güçlüğüne sahip öğrencilerin normal sınıf arkadaşları kadar nitelikli bir öğrenme süreci yaşadıklarını ancak uygun öğretim yöntem ve teknikleriyle bu sürecin mümkün olabileceğini göstermiştir ve Hafif Düzeyde Özel Dil Öğrenme Güçlüğüne sahip öğrencilerin Ünite testlerinde normal olarak gelişmekte olan sınıf arkadaşlarından daha fazla ilerleme gösterebileceklerini göstermiştir. Son olarak, çalışma, Eylem Odaklı Yaklaşımın Hafif Düzeyde Özel Dil Öğrenme Güçlüğüne sahip öğrenciler üzerinde yararlı olduğunu göstermiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-01T08:47:22Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record