Show simple item record

dc.contributor.advisorBalaman, Ufuk
dc.contributor.authorGültekin, İzge
dc.date.accessioned2023-10-25T07:54:54Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34091
dc.description.abstractVideo-mediated interaction has started to be one of the main research areas in recent years, and there is a recognized need for understanding how people interact by using the affordances of video-mediated settings. Several studies focused on video-mediated interaction in various contexts and interactional resources that people use in online settings. However, the number of studies on video-mediated interaction in language teacher education is still limited, and there is a need to investigate how video-mediated settings can contribute to language teacher education. To fill this gap in literature, the present study aimed to examine physically distant pre-service teachers' video-mediated interactions on the videoconferencing tool, Microsoft Teams software. The research is based on 10 hours of screen recordings of pre-service teachers' online group discussions in which they analyzed video clips of classroom interaction, and multimodal Conversation Analysis was adopted as the research methodology to conduct this study. The findings indicated that participants used affordances of the video (e.g., rewinding and fast-forwarding the video clips) as context-specific interactional resources to enhance the visibility of the video clips in three ways: (i) soliciting assistance for the visibility of the video clips, (ii) unsolicited assistance for the visibility of the video clips, (iii) using the video clips in one own’s extended turns. Furthermore, deployment of the context specific resources created opportunities for pre-service teachers to recruit assistance and work collaboratively in their discussions. The findings of this thesis contribute to identify new sets of interactional resources in video-mediated settings, and help provide suggestions and new insights into language teacher education in video-mediated settings informed by multimodal Conversation Analysis.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVideo-mediated interaction
dc.subjectMultimodal conversation analysis
dc.subjectLanguage teacher education
dc.subjectİnteractional resources
dc.subjectRecruitment of assistance
dc.titleThe Use of Classroom Video Clips As an Interactional Resource in Video-Mediated Pre-Service Language Teacher Discussion Groupstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetVideo aracılı etkileşim, son yıllarda temel araştırma alanlarından biri olmaya başlamıştır ve insanların video aracılı ortamların olanaklarını kullanarak birbirleriyle nasıl etkileşim içinde olduklarını anlama gereksinimi vardır. Birçok çalışma, çeşitli bağlamlardaki video aracılı etkileşime ve insanların çevrim içi alanlarda kullandıkları etkileşimsel kaynaklara odaklanmıştır. Ancak dil öğretmeni eğitimi alanında video aracılı etkileşim üzerine olan çalışmaların sayısı hala sınırlıdır ve video aracılı ortamların dil öğretmeni eğitimine nasıl katkı sağlayacağının araştırılması gerekmektedir. Bu çalışma, literatürdeki bu eksikliği gidermek için fiziksel olarak birbirlerinden uzak olan öğretmen adaylarının Microsoft Teams programı aracılığıyla kurdukları video aracılı etkileşimleri incelemeyi amaçlamıştır. Bu araştırma, öğretmen adaylarının sınıf içi etkileşim videoları üzerine olan çevrim içi tartışmalarının 10 saatlik ekran kayıtlarına dayanmaktadır ve çalışmayı yürütmek için çokkipli Konuşma Çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonuçları, katılımcıların video olanaklarını (videoları geri ve ileri sarma) bağlam özellikli etkileşimsel kaynaklar olarak video kliplerin görünürlüğünü sağlamak için üç farklı şekilde kullandıklarını göstermiştir: (i) video kliplerin görünürlüğü için istenilen yardım, (ii) video kliplerin görünürlüğü istenilmeden sağlanan yardım, (iii) video kliplerin görünürlüğünü kendi uzatılmış söz sıralarında kullanma. Buna ek olarak, bağlam özellikli etkileşimsel kaynakların kullanımı öğretmen adaylarının yardım alımı ve iş birliği içinde çalışmaları için fırsatlar yaratmıştır. Bu tezin sonuçları, video-aracılı alanlardaki etkileşimsel kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sağlamaktadır ve çokkipli konuşma çözümlemesi yöntemiyle bilgilendirilen video aracılı alanlarda dil öğretmeni eğitimi için materyal tasarımını geliştirmeye yönelik öneriler ve bakış açıları sunmaya yardımcı olmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-10-25T07:54:54Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record