Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkut, Ece
dc.contributor.authorAslan, Kübra
dc.date.accessioned2023-10-25T07:43:41Z
dc.date.issued2023-08
dc.date.submitted2023-07-10
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34085
dc.description.abstractThe main purpose of this study titled “What is the place of phraseological units in the learning of French as a Foreign Language for Turkish-speaking learners?” is to analyze the field of phraseology. Thus, within the scope of our study, it was essential not only to consider linguistics, semantics, and pragmatics but also to add the learning dimension called “phraseodidactics”. At the core of our reflection, we put three out of the four phraseological units called pragmatems, collocations, and locutions. First, we studied the different definitions given by different specialists in the phraseological field. Secondly, with the aim of having an improvement effect on teachers regarding the perception of concepts by Turkish-speaking learners, we interpreted the phraseological units. Thirdly, we undertook a comparative study of three different textbooks for teaching French as a Foreign Language (FLE) at the B1 and B2 levels: among which we have Saison, Tendances and Cosmopolite. Simultaneously, we analyzed two videos from the TV5monde platform to determine the place of the phraseological units within these different approaches.tr_TR
dc.language.isofratr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectUnités phraséologiquestr_TR
dc.subjectİnterculturalitétr_TR
dc.subjectTurcophonestr_TR
dc.subjectFLEtr_TR
dc.subjectLinguistiquetr_TR
dc.subject.lcshYerel eğitim kurumları - Avrupatr_TR
dc.titleLes unités phraséologiques en français et leur enseignement aux apprenants turcstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın ana konusu Fransızcadaki deyimbilim birimlerinin incelenmesi ve öğretilmesidir. Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı çerçevesinde, yabancı dil eğitimi açısından eğitimbilim alanı ile dilin işleyişini sorgulayan dilbilim, anlambilim, edimbilim alanları birleştirilerek “deyimbilim” alanı ele alınmıştır. Deyimbilim (Fr. phraséologie) yabancı dil öğretiminde güncel bir konu olup kültürlerarasılık alanını da kapsamaktadır. Yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde disiplinlerarası araştırmalarda çok ele alınmamış olan bu içerikte bir çalışmanın Fransız dili eğitimine katkı sağlayacağını düşündük. Fransız dilinde “kalıplaşmış ifadeler, eşdizim, edimbilim birimleri” olmak üzere üç deyimbilim birimi araştırmamızın merkezinde yer almıştır. Öncelikle, deyimbilim alanının dilbilimde görece yeni bir alan olması sebebiyle çeşitli uzmanlar tarafından önerilen kavramların güncel tanımlarını inceledik ve açıkladık. Ardından, Türk öğrencilerinin Fransızca deyimbilim birimlerini kavram olarak algılama sürecinde öğretmenlere olumlu bir etki sağlamak amacıyla deyimbilim birimlerini yorumladık. Üçüncü aşamada ise, Fransızcanın yabancı dil olarak öğretiminde Saison, Tendances ve Cosmopolite olmak üzere üç farklı ders kitabını B1 ve B2 düzeylerinde karşılaştırmalı olarak inceledik. Aynı zamanda TV5monde platformundan seçtiğimiz iki videoyu inceleyip, farklı kanallarda deyimsel birimlerin yerini belirlemek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik.tr_TR
dc.contributor.departmentFransızca Öğretmenliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-10-25T07:43:42Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record