Show simple item record

dc.contributor.advisorKarabulut Karakaya, Jale
dc.contributor.authorÖztürk, Ebru
dc.date.accessioned2023-08-15T11:26:55Z
dc.date.issued2023-08-09
dc.date.submitted2023-07-26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33914
dc.description.abstractThe decision-making process in medicine is a crucial subject due to the classification of subjects as healthy or diseased. Mostly, it concludes with binary outcomes, such as whether the person has a condition or not. The various information from subjects is taken, such as the complaints, family history, symptoms, or laboratory tests (known as diagnostic tests) to rule-in or rule-out the disease. Due to their advantages such as being cost-effective or rapid, even if some diagnostic tests cannot perfectly discriminate subjects they are commonly used in clinics. One method for assessing quantitative diagnostic tests to diagnose subjects is to specify an optimal cut-off point. Yet, this may cause issues on quantitative diagnostic tests with a single cut-off value as the distributions of diseased and healthy subjects overlap. Forcing the subjects in this overlapped area one of the classes causes the false negative or false positive rates. To deal with this issue, there are some approaches called a gray zone or middle inconclusive area in which subjects are classified diseased, non-diseased, and neither diseased nor non-diseased. In this thesis, we aim to propose a new solution to find the boundaries of the gray zone based on the information theory approach. We intend to compare and evaluate the performance of this proposed solution against existing methods (“grey zone” and “uncertain interval” approaches). The proposed algorithm was based on joint entropy. In the simulation scenarios, we considered effect size, sample size, the homogeneity of variance and prevalence of the disease. To compare the results of the proposed methods with existing algorithms, the length of the gray zone was examined under the condition of fixed area under the receiver operating curve in out of the gray zone. In simulations, the suggested approach mostly produced the lowest gray zone length with equal variances. In some simulation scenarios, it outperformed for unequal variances. However, it has the benefit that the suggested algorithm has no previous knowledge.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDiagnostic teststr_TR
dc.subjectMedical decisontr_TR
dc.subjectGray zonetr_TR
dc.subjectİnformation criteriatr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleSpecıfyıng the Boundarıes of Gray Zone in Dıagnostıc Tests Wıth Informatıon Crıterıatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetTıpta karar verme, bireylerin sağlıklı veya hastalıklı olarak sınıflandırılması nedeniyle çok önemli bir konudur. Çoğunlukla, bireyin bir rahatsızlığı olup olmadığı gibi ikili sonuçlarla sonuçlanır. Hastalık tanısı koymak ya da dışlamak için bireylerden şikayetleri, aile öyküsü, semptomları veya laboratuvar testleri (tanı testleri) gibi çeşitli bilgiler alınır. Maliyet-etkinliği ya da hızlı olması gibi avantajları nedeniyle bazı tanı testleri bireyleri mükemmel olarak sınıflamasa da kliniklerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıralı ve sürekli sayısal yanı testlerini değerlendirmenin bir yöntemi, optimal bir kesim noktası belirlemektir. Ancak, hasta ve sağlıklı bireylerin dağılımları örtüşmesi durumunda tek kesim noktasını ele alarak ikili sınıflandırmak bazı sorunlara neden olabilir. Bireyleri bu örtüşen alanda sınıflardan birine zorlamak yanlış negatif veya yanlış pozitife neden olur. Bu durumu ele almak için literatürde, bireylerin hastalıklı, sağlıklı ve hasta ya da sağlıklı değil olarak sınıflandırıldığı gri bölge veya orta sonuçsuz alan adı verilen bazı yaklaşımlar vardır. Bu tezde, bilgi teorisi yaklaşımına dayalı olarak gri bölgenin sınırlarını bulmak için yeni bir algoritma önermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca önerilen bu algoritmayı literatürde mevcut yaklaşımlarla (“gri bölge” ve “belirsiz aralık” yaklaşımları) karşılaştırmayı ve değerlendirmeyi hedefliyoruz. Önerilen algoritma birleşik entropiye dayanıyordu. Simülasyon senaryolarında, etki büyüklüğü, örneklem büyüklüğü, varyansın homojenliği ve hastalık prevalansı faktörlerini dikkate aldık. Önerilen yöntemlerin sonuçlarını mevcut algoritmalarla karşılaştırmak için gri bölgenin uzunluğu, gri bölge dışında sabit bir alıcının işlem karakteristiği eğrisi altında incelendi. Simülasyonlarda, önerilen yaklaşım eşit varyans için çoğunlukla en düşük gri bölge uzunluğunu üretti. Bazı simülasyon senaryolarında, eşit olmayan varyans için daha iyi sonuçlar elde etti. Bununla birlikte, önerilen algoritmanın bir ön bilgiye ihtiyacı olmaması avantaj sağlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyoistatistiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-08-15T11:26:55Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record