Show simple item record

dc.contributor.advisorAta Tutkun, Nihal
dc.contributor.authorMarthin, Pius Sindiyo
dc.date.accessioned2023-06-05T11:31:19Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-05-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33283
dc.descriptionTürkiye Burslarıtr_TR
dc.description.abstractIn this study, we introduce a novel deep learning technique (CmpXRnnSurv_AE) that obliterates the limitations imposed by traditional approaches and addresses the limitations of the existing deep learning systems to jointly predict the risk-specific probabilities and survival function for recurrent events with competing risks. We introduce the component termed Risks Information Weights (RIW) as an attention mechanism to compute the weighted cumulative incidence function (WCIF) and an external auto-encoder (ExternalAE) as a feature selector to extract complex characteristics among the set of covariates responsible for the cause-specific events. We train our model using synthetic and real data sets and employ the appropriate metrics for complex survival models for evaluation. As benchmarks, we selected both traditional, and machine learning models and our model demonstrates better performance across all datasets with the best weighted time dependent concordant index score of 92% and the weighted time dependent Brier score of 20%. Keywords: Cumulative Incidence Function (CIF), Risk Information Weight (RIW), Autoencoders (AE), Survival analysis, Recurrent Neural Networks (RNN), Long Short-Term Memory (LSTM).tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCumulative Incidence Function (CIF)tr_TR
dc.subjectRisk Information Weight (RIW)tr_TR
dc.subjectAutoencoders (AE)tr_TR
dc.subjectSurvival analysistr_TR
dc.subjectRecurrent Neural Networks (RNN)tr_TR
dc.subjectLong Short-Term Memory (LSTM)tr_TR
dc.subject.lcshİstatistiklertr_TR
dc.titleRecurrent Neural Networks for Complex Survival Problemstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, yarışan riskli tekrarlı olaylar için riske özel olasıklıkları ve yaşam fonksiyonunu birlikte tahmin etmek için geleneksel yaklaşımların dayattığı sınırlamaları ortadan kaldıran ve mevcut derin öğrenme sistemlerinin kısıtlamalarını gösteren yeni bir derin öğrenme tekniği (CmpXRnnSurv_AE) verilmiştir. Ağırlıklı kümülatif insidans fonksiyonunu (WCIF) hesaplamak için bir dikkat mekanizması olarak Risk Bilgi Ağırlıkları (RIW) adlı bileşeni ve nedene özgü olaylardan sorumlu ortak değişkenler kümesi arasından karmaşık özellikleri ayıklamak için bir özellik seçici olarak harici bir otomatik kodlayıcıyı (ExternalAE) önerilmiştir. Modelimiz yapay ve gerçek veri kümeleri kullanarak eğitilmiş ve değerlendirme için karmaşık yaşam modelleri için uygun ölçümler kullanılmıştır. Kıyaslama olarak hem geleneksel hem de makine öğrenimi modelleri seçilmiş ve önerilen modelin tüm veri kümelerinde %92'lik en iyi ağırlıklı zamana bağlı uyumlu uygunluk indeksi ve %20'lik ağırlıklı zamana bağlı Brier skor ile daha iyi performans gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Birikimli İnsidans Fonksiyonu, Risk Bilgi Ağırlığı, Otomatik Kodlayıcılar, Yaşam Çözümlemesi, Yinelemeli Sinir Ağları, Uzun-Kısa Vadeli Hafıza.tr_TR
dc.contributor.departmentİstatistiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-06-05T11:31:19Z
dc.fundingDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record