Show simple item record

dc.contributor.advisorYazgan, Erdem
dc.contributor.authorEkici, Saim
dc.date.accessioned2023-06-05T11:28:11Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-10-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33277
dc.description.abstractIn this study, Dual Mode Filter (DMF) structures operating in Ka-Band were designed, manufactured and measured, and also simulation and measurement results were compared. In the first stage of the thesis, a DMF was designed by using two vacuum filled cavities coupled to each other via a cross iris. At this stage, two types of filters were designed. One of them did not have tuning screws in the cross iris and the other one had tuning screws. In the first stage of the design, the dimensions of the structure were calculated in 3-dimensional (3D) simulator by using the coupling matrix approach. In order to obtain the desired frequency characteristics, filter dimensions were optimizated according to the 3D simulation results. In order to make the filter bandwidth and the positions of the Finite Transmission Zeros (FTZ) adjustable, tuning screws were added to the cross iris as a new approach in the literature. In the second stage, dielectric resonators (DR) were added to each of the vacuum filled cavities and two types of Dual Mode Dielectric Resonator Filter (DMDRF) structures were designed, with and without tuning screws at the cross iris. 3D simulation and measurement results were compared. For the mounting of DRs on the source/load coupling slots, mounting protrusion were defined as a new approach in the literature.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇift modlu filtre
dc.subjectDielektrik rezonatör
dc.subjectKaynak eşleme
dc.subjectÇapraz iris
dc.subjectEşleme matrisi
dc.subjectRezonans frekansı
dc.titleÇift Modlu Dielektrik Rezonatör (Dr) Filtre Tasarımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada Ka-Bantta çalışan Çift Modlu Filtre (ÇMF) yapıları tasarlanmış, üretilmiş ve ölçümleri yapılarak benzetim ve ölçüm sonuçları karşılaştırılmıştır. Tezin ilk aşamasında iki adet içi boş kavite, çapraz iris aracılığıyla birbiriyle eşlenerek ÇMF tasarımı yapılmıştır. Bu aşamada çapraz iriste ayar vidaları olmadan ve ayar vidaları eklenerek iki tip filtre tasarlanmıştır. Tasarımın ilk aşamasında eşleme matrisi yaklaşımı kullanılarak, 3 boyutlu (3B) benzetim çalışmalarında modellenecek yapının boyutları hesaplanmıştır. İstenilen frekans karakteristiğini elde etmek için 3B benzetim sonuçlarına göre filtre boyutlarında optimizasyonlar yapılmıştır. Literatürde ilk kez olarak çapraz irise ayar vidaları eklenerek, filtre bant genişliğinin ve sonlu geçiş sıfırlarının (Finite Transmission Zero, FTZ) konumlarının ayarlanabilir olması hedeflenmiştir. İkinci aşamada boş kaviteler içerisine birer adet dielektrik rezonatör (DR) eklenerek çapraz iris ayar vidalı ve vidasız olmak üzere iki farklı Çift Modlu Dielektrik Rezonatör Filtre (ÇMDRF) tasarımı yapılarak 3B benzetim ile ölçüm sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu filtre yapısında DR’lerin montajı için, literatürde ilk kez olarak, kaynak/yük açıklıklarına montaj kulakçıkları tanımlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentElektrik –Elektronik Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-06-05T11:28:11Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record