Show simple item record

dc.contributor.advisorSönmez, Nazan
dc.contributor.authorÖzgüven, Sanver
dc.date.accessioned2017-02-08T10:46:10Z
dc.date.available2017-02-08T10:46:10Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-01-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3148
dc.description.abstractDigital techniques used in ceramics are generally studied with two different approaches. While images / photos transferred to ceramic surfaces represent a two dimensional digital print, the production of a three dimesional form with 3D ceramic printers with clay represents a 3D digital print. In this study, both types of applied studies are carried out and the whole process from the design process to the taking of the results is explained with photographs in detail. In the first and second sections of the thesis, primarily the definition and examples of digital art are emphasized, not only in the field of ceramics but also it’s usage in the fields of plastic arts is mentioned. In the third chapter, techniques used in 3D printer technologies are mentioned and the history of this technology in the near past, and the areas in which it was used are explained. By paying more attention to the techniques used with ceramic material, artists who work in this field and their works were included. In the last part, 2 and 3 dimensional digital printing applications are given. Digital printing applications on hand-shaped ceramics with traditional methods were made. The images designed in computer and printed on the decals were applied to glazed ceramic surfaces. In the 3D printer technologies that different techniques are used, under the scope of the research, studies have been made with Laser Sintering and Deposition technologies which are the most suitable method for the ceramic material structure.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY………………………………………………………..i BİLDİRİM………………………………………………………………….ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………iii ADAMA………………………………………………………………..…iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii RESİMLER LİSTESİ xi GİRİŞ 1 I. BÖLÜM 4 1.1. Dijital Sanat 4 1.2. Bilgisayarın Tarihi 5 1.3. İnternetin Tarihi 7 1.4. Dijital Sanatın Tarihi Gelişimi 10 1.5. Araç Olarak Dijital Teknoloji 18 1.6. Ortam Olarak Dijital Teknoloji 25 II. BÖLÜM 36 2.1. Baskının Tanımı ve Tarihçesi 36 2.2. Seramikte Baskı Tekniklerinin Tarihçesi 36 2.3. Seramikte Kullanılan Baskı Teknikleri 39 2.3.1. Yüksek Baskı 40 2.3.2. Rölyef Baskı 40 2.3.3. Çukur Baskı Tekniği 41 2.3.4. Litografi Baskı 42 2.3.5. Serigrafi Baskı 46 2.4. Seramik Yüzeylere Çıkartma Teknikleri 47 2.4.1. Sırüstü Çıkartma 48 2.4.2. Sır içi Çıkartma 48 2.4.3. Sıraltı Çıkartma 48 2.5. Seramikte Dijital Baskı Teknikleri 49 2.5.1. Lazer Yazıcılarla Oluşturulan Dijital Baskılar 50 2.5.2. Seramik Toner Tekniği 51 2.6. Dijital Baskı ile Çalışan ve Dijital Öğeleri Kullanan Seramik Sanatçıları 53 BÖLÜM III 58 3.1. Seramikte Dijital Üretim Teknolojileri 58 3.2. Bilgisayar Destekli Tasarımın Ortaya Çıkışı 59 3.3. Üç Boyutlu Yazıcıların Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi 60 3.4. Hızlı İmalat Yöntemlerindeki Uygulama Alanları 65 3.4.1. Işıkla Kür (Light Curing) 65 3.4.2. Toz Bağlama (Powder Blending) 66 3.4.3. Harç Yığma (Deposition) 70 3.4.4. Tabaka Yığma (Lamination) 71 3.5. Üç Boyutlu Yazıcılarda Seramiğin Kullanılması 71 3.6. Üç Boyutlu Yazıcılarla Çalışan Seramik Sanatçıları 73 BÖLÜM IV 90 4.1. İki Boyutlu Dijital Baskı Teknikleri ile Yapılan Kişisel Uygulamalar 90 4.2. Üç Boyutlu Seramik Yazıcılar ile Yapılan Kişisel Uygulamalar 123 SONUÇ 150 KAYNAKÇA 152 İNTERNET KAYNAKÇASI 155 ÖZGEÇMİŞ 157tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectSeramiktr_TR
dc.subjectDijital sanat
dc.subjectÜç boyutlu seramik yazıcılar
dc.titleSeramik Sanatında Dijital Uygulamalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSeramik sanatında kullanılan dijital teknikler genellikle iki farklı yaklaşımla ele alınarak incelenmiştir. Seramik yüzeylere aktarılan resim/fotoğraflar 2 boyutlu bir dijital baskıyı ifade ederken, seramik malzeme ile, hacimli bir formun 3 boyutlu seramik yazıcılarla üretilmesi 3 boyutlu bir dijital baskıyı ifade etmektedir. Bu çalışma dahilinde her iki türde de uygulamalı çalışmalar yapılmış, tasarım sürecinden sonuçların alınmasına kadar bütün süreç açıklanmıştır. Çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde öncelikle dijital sanatın genel olarak tanımı ve örnekleri üzerinde durulmuş, sadece seramik alanında değil, plastik sanatlarda olan kullanım alanlarına değinilmiştir. Bu alanda çalışmalar yapan sanatçılar ve belli başlı eserlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, üç boyutlu yazıcı teknolojilerinde kullanılan tekniklere değinilmiş, bu teknolojinin yakın geçmişteki tarihi ve hangi alanlarda kullanıldığı açıklanmıştır. Bu alanda çalışan sanatçılara ve eserlerine yer verilmiştir. Son bölümde ise ikinci ve üçüncü boyutlu dijital baskı uygulamalarına yer verilmiştir. Kalıp ve elle şekillendirilmiş̧ seramik formlar üzerine dijital baskı uygulamaları yapılmıştır. Farklı tekniklerin olduğu üç boyutlu yazıcı teknolojilerinde, araştırma kapsamında, seramik malzemenin yapısına en uygun biçimlendirme yöntemi olan, Lazer Sinterleme ve Harç Yığma teknolojileri ile çalışmalar yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.contributor.authorIDTR26602tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record