Show simple item record

dc.contributor.advisorBacıoğlu, Akıntr_TR
dc.contributor.authorRüzgar, Kemaltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:48:06Z
dc.date.available2015-10-15T08:48:06Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2730
dc.description.abstractHydrogenated nanocrystalline silicon suboxide (nc-SiOx:H; x 1) thin film samples have been produced on glass and single crystalline silicon substrates, by using highly diluted silane and carbon dioxide gas mixture (SiH4  CO2) with hydrogen (H2) gas, in an RF-PECVD system operating at 13.56 MHz. Three different sets of samples have been prepared with an RF Power density of 60 mW cm2, the total pressure of the vacuum chamber of 1900 mTorr and the substrate temperature of 150 C. The hydrogen dilution rate was adjusted to 90, 95 and 99 %. The samples within each set were grown by varying systematically the carbon dioxide flow rates from 0 to 85 %.In characterizing the samples we used Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, optical transmittance, constant photocurrent method (CPM), temperature dependent dark conductivity and Raman scattering techniques. With the help of the absorption coefficient spectra deduced from FTIR transmittance experiment, the atomic concentrations of hydrogen and oxygen contents were calculatedtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectHydrogenated nanocrystalline silicon suboxide (nc-siox:h)tr_TR
dc.titleHidrojenlendirilmiş Nanokristal Silisyum Alt-Oksit (Nc-Siox:H, X 1) İnce Filmlerin Üretimi ve Karakterizyonutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1664tr_TR
dc.contributor.departmentoldFizik Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetHidrojenlendirilmiş nanokristal silisyum altoksit (nc-SiOx:H; x 1) örnekler, plazma destekli kimyasal buhar biriktirme sisteminde (PECVD), yüksek oranda hidrojen (H2) ile seyreltilmiş, silan (SiH4) ve karbondioksit (CO2) gaz karışımının, 13,56 MHz radyo frekansı (RF) plazması yardımıyla, cam ve kristal silisyum alttabanlar üzerine, büyütülmüştür. RF güç yoğunluğu 60 mW cm2, vakum kazanı toplam basıncı 1900 mTorr ve alttaş sıcaklığı 150 C de sabit tutularak üç küme örnek hazırlanmıştır. Hidrojen seyreltme oranları, % 90, 95, 99 olarak seçilmiştir. Bu oranlar aynı zamanda kümelerin ayrılmasında temel alınmıştır. Her kümedeki örnekler ise, bağıl karbondioksit akış oranlarının % 0  85 aralığında sistematik olarak taranmasıyla üretilmiştir.Üretilen örneklerin karakterizasyonunda Fourier dönüşümlü kızılaltı (FTIR) spektroskopisi, optik geçirgenlik, sabit fotoakım yöntemi (CPM), sıcaklığa bağlı karanlık iletkenlik ve Raman saçılması teknikleri kullanılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record