Show simple item record

dc.contributor.advisorToker, Cenktr_TR
dc.contributor.authorFişne, Alparslantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:46:35Z
dc.date.available2015-10-15T08:46:35Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2700
dc.description.abstractThe purpose of this master's thesis is to calculate the inter-carrier interference in visiblelight communications due to clipping of the Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM) signal and also to examine the distribution of these interferences.The proposed method is presented as pre-study for the methods which increase thespectrum efficiency in ACO-OFDM technique.Taylor Series Expansion is used to express the interference signal causedby the clipping process. The effect of the number of terms used in Taylor SeriesExpansion is analysed with the simulation results. In this thesis, the strengths andweaknesses of ACO-OFDM technique are additionally presented with both theoreticalapproaches and simulation results as compared to DCO-OFDM technique. Moreover, channel characteristics are defined for indoorvisible light communication. It is pointed out that the clipping noise model is a Gaussiandistribution with respect to the simulations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectVisible light communicationtr_TR
dc.titleGörünür Işık Haberleşmesinde Kırpma Gürültüsünün Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1738tr_TR
dc.contributor.departmentoldElektrik –Elektronik Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu yüksek lisans tezi, görünür ışık haberleşmesinde, Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM) tekniği kullanımında kırpma işlemi nedeniyle oluşan alt taşıyıcılararasındaki girişimin hesaplanmasını ve bu girişimin dağılımının incelenmesini amaçlamaktadır.Önerilen hesaplama yöntemi, ACO-OFDMtekniğindeki spektrum verimliliğini artırıcı yöntemler için ön çalışma olaraksunulmaktadır. Kırpma nedeniyle oluşan girişim sinyali Taylor Serisi Açılımı kullanılarakhesaplanmaktadır. Taylor Serisi Açılımı'nda kullanılan terim sayısının girişimsinyalinin hesaplanmasına olan etkisi, benzetim sonuçları ile analiz edilmektedir. Butezde, ACO-OFDM tekniğinin DCO-OFDM tekniğinegöre avantajları ve dezavantajları hem teorik yaklaşımlarla hem de benzetim sonuçlarıile sunulmaktadır. Kapalı ortamlardaki görünür ışık haberleşmesi için kanalınkarakteristikleri tanımlanmaktadır. Benzetimlerin sonucunda kırpma gürültüsü modelininGauss dağılımı olduğu gösterilmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record