Show simple item record

dc.contributor.advisorYazgan, Erdemtr_TR
dc.contributor.authorKamacıoğlu, Canantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:46:35Z
dc.date.available2015-10-15T08:46:35Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2694
dc.description.abstractIn this study, the optical power and the power scintillation of multi Gaussian beams propagating in turbulent atmosphere is analytically calculated by using the Huygens-Fresnel integral when a realistic receiver possessing a finite sized aperture is employed in a horizontal atmospheric optics link. The optical power and the power scintillation of Gaussian, flat-topped and annular beams, as special cases of the multi Gaussian beam, is analyzed versus the receiver aperture radius, the propagation length and the Gaussian source size. The effect of the receiver aperture radius on the decrease of the power scintillation is examined. The receiver aperture averaging factor of flat-topped, annular beams are calculated and the receiver aperture averaging factors are plotted against the receiver aperture radius, the propagation length and the Gaussian source size. The link performance optimization is studied. Also the parameters that reduce the power scintillation index are found.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAtmospheric propagationtr_TR
dc.titleTürbülanslı Atmosferde Çoklu Gauss Optik Hüzmeleri İçin Alıcı Açıklık Etkileri ve Link Başarım Optimizasyonutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/683tr_TR
dc.contributor.departmentoldElektrik –Elektronik Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, zayıf türbülanslı atmosferde yayılan çoklu Gauss ışık hüzmelerinin Gauss formunda açıklığa sahip alıcı düzleminde oluşturdukları ortalama optik güç ve pırıldama indisi Huygens-Fresnel integrali kullanılarak analitik olarak yatay linkler için hesaplanmıştır. Özel olarak, Gauss, düz tepeli ve halkasal ışık hüzmelerinin türbülanslı atmosferde yayılımlarında alıcı düzleminde oluşturdukları ortalama optik güç ile pırıldama indisi, alıcı açıklık yarıçapı, yayılım mesafesi ve Gauss kaynak boyutu gibi parametrelere karşı incelenmiş, alıcı açıklık yarıçapının ortalama optik gücü artırmada ve pırıldama indisini düşürmedeki etkileri gözlemlenmiştir. Türbülanslı atmosferde yayılan düz tepeli ve halkasal ışık hüzmelerinin açıklık ortalama faktörü hesaplanmış, açıklık ortalama faktörü, alıcı açıklık yarıçapı, yayılım mesafesi ve Gauss kaynak boyutuna karşı çizdirilmiş, pırıldama indisini düşürecek değişkenler belirlenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record