Show simple item record

dc.contributor.advisorVarol Ergen, Elif
dc.contributor.authorBaşdemir, Cansu
dc.date.accessioned2022-09-05T13:01:17Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-27
dc.identifier.citationBaşdemir, C. (2022). Etkileşimli Dijital Enstalasyon Tasarımları ve Bir Uygulama (Sanatta Yeterlik Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26742
dc.description.abstractInteractive digital installations are new media objects located at the intersection of art, technology and design, focusing on experience in accordance with the communication expectations of the world we live in. In interactive designs, the interface assumes the function of being a dialogue layer between human and technology and when it comes to interactive digital installations, it gains a broader conceptual framework with more diverse application possibilities. Therefore, the aim of the thesis is to contribute to the development of new strategies and artistic expressions in interactive designs, to identify the problems and solutions by experiencing the interactive installation designing process. As a reflection of the knowledge acquired, an interactive digital installation was designed. The study consists of three parts. In the first part, a historical review is made by following the traces of related technological developments and their implications in artistic practices to discover the roots of interactive digital installations. In the second part, mainly by examining notable artworks, researches have been carried out to focus on aesthetic, technical and conceptual dimensions in order to reveal the structure of this genre. In the final part, the interactive digital installation project titled “Time Traveler: Primordial Soup” is explained in detail and also the relationship between the designs and the scientific information are tried to be described. For the realization of the application project, a mobile motion sensor was utilized and with the help of an outsourced software support, the installation design was transformed into an interactive experience.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEtkileşimtr_TR
dc.subjectEnstalasyontr_TR
dc.subjectEtkileşimli deneyimtr_TR
dc.subjectZamantr_TR
dc.subjectPrimordial çorbatr_TR
dc.subject.lcshÇizim. Tasarım. İllüstrasyon.tr_TR
dc.titleEtkileşimli Dijital Enstalasyon Tasarımları ve Bir Uygulamatr_TR
dc.title.alternativeInteractİve Digital Installation Designs and an Application
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetEtkileşimli dijital enstalasyonlar, sanat, teknoloji ve tasarımın kesişiminde yer alan, içinde yaşadığımız dünyanın iletişim beklentilerine uygun olarak deneyimi odağına alan yeni medya nesneleridir. Etkileşimli tasarımlarda arayüzün üstlendiği, insan ve teknoloji arasında bir diyalog katmanı olma işlevi, söz konusu etkileşimli dijital enstalasyonlar olduğunda daha geniş uygulama olanaklarına kavuşmaktadır. Bu nedenle tezin amacı, etkileşimli tasarımlarda yeni stratejiler ve sanatsal ifade biçimleri geliştirilmesine katkı sunmak, etkileşimli enstalasyon tasarlama sürecini deneyimleyerek sorunları ve çözümleri tespit edebilmektir. Elde edilen birikimin bir yansıması olarak bir etkileşimli dijital enstalasyon tasarımı yapılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, etkileşimli dijital enstalasyonların köklerini keşfetmek için ilgili teknolojik gelişmelerin izleri ve sanatsal uygulamalardaki yansımaları takip edilerek tarihsel bir inceleme yapılmıştır. İkinci bölümde bu türün yapısal özelliklerini ortaya koyabilmek için, nitelikli örnekler üzerinden, estetik, teknik ve kavramsal boyutlara odaklanan araştırmalar yapılmıştır. Son bölümde ise “Zaman Yolcusu: Primordial Çorba” başlıklı etkileşimli dijital enstalasyon uygulama projesi ayrıntılı bir biçimde anlatılmakta ve tasarımlar ile bilimsel bilgi arasındaki ilişki açıklanmaktadır. Uygulama projesi için bir mobil hareket sensörü kullanılmış ve dış kaynaklı yazılım desteği alınarak enstalasyon tasarımının etkileşimli bir deneyime dönüşmesi sağlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-05T13:01:17Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record