Show simple item record

dc.contributor.advisorGümüşderelioğlu, Menemşetr_TR
dc.contributor.authorÇakmak, Anıl Seratr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:43:45Z
dc.date.available2015-10-15T08:43:45Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2651
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the osteogenic differentiation potential of mesenchymal stem cells in the presence of biophysical and biochemical stimulants by using different biomaterials. For this purpose, photostimulation studies were carried out with chitosan scaffolds, while electrostimulation studies were realized by the use of silk biomaterials.Chitosan scaffolds, which were used in photostimulation studies, were fabricated by lyophilization technique. Adipose derived mesenchymal stem cells (AdMSCs), which were isolated from rats, were cultured on TCPS surfaces and chitosan scaffolds for 28 days. Photostimulation studies were carried out by using a plasma arc source including 590-1395 nm wavelengths and cells were exposed to light every other day. For TCPS surfaces, exposure distance was 10 cm and exposure time was 5 min, while exposure distance and time were determined as 10 cm and 5 min, respectively for chitosan scaffolds.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectBone tissue engineeringtr_TR
dc.titleBiyofiziksel ve Biyokimyasal Uyaranlarla Desteklenmiş Doku İskeleleri ile Mezenkimal Kök Hücrelerin Osteojenik Farklılaşmasının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1309tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyomühendisliktr_TR
dc.description.ozetSunulan tez çalışması kapsamında, farklı biyomalzemeler kullanılarak biyofiziksel ve biyokimyasal uyaranlar varlığında mezenkimal kök hücrelerin osteojenik farklılaşma potansiyellerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda, kitosan doku iskeleleri ile fotostimülasyon, ipek biyomalzemeler ile elektrostimülasyon çalışmaları yürütülmüştür.Fotostimülasyon çalışmalarında kullanılan kitosan doku iskeleleri, liyofilizasyon yöntemi ile üretilmiş ve yapısal özellikleri belirlenmiştir. Sıçandan izole edilen adipoz kökenli kök hücreler (AdMSC) TCPS (hücre kültür kabı) yüzeylerde ve kitosan doku iskelelerinde 28 gün boyunca kültüre edilmiştir. Fotostimülasyon çalışmaları 590-1395 nm dalga boyu aralığındaki ışıkları içeren plazma ark kaynağı kullanılarak yapılmış ve hücreler gün aşırı ışığa maruz bırakılmıştır. TCPS yüzeylerde uygulama mesafesi 10 cm, uygulama süresi 5 dk ve kitosan doku iskeleleri için uygulama mesafesi 10 cm, uygulama süresi 5 dk olarak belirlenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record