Show simple item record

dc.contributor.advisorOnur Erman, Deniz
dc.contributor.authorAtabey, Semiha
dc.date.accessioned2022-06-28T12:02:59Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26432
dc.description.abstractAlthough Maths and Art are different areas from each other. Maths takes the nature as source like Art. Maths is a intellectual period and it is based on information and it is abstract concept. These features of Maths have a great role on the abstract feature of Art. Near date, Art moves away from the nature and it goes forward to learn the meaning behind the nature. A modern artist uses this art in harmony in her/his work’s. This rapport and order show the relation with mathematical concept and theory in direct or indirect way. Artist examines the numbers in Maths and geometric rules. He/she convert the Maths subject to art’s subject. The production can be done and Maths can be used for Art with endless variation of Art and application possibilities and usability of Maths in a conscious way. Fibonacci numbers, golden ratio, mobius strip and klein bottle, polyhedra, hilbert space filling curve, fractal geometry, helisoid curve, soap bubbles, kuantum theory will be examined in this thesis concepts. The refleactions of these theorems on Art will be emphasized and application section will be consisted of comments about quantum theory’s effectstr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMatematiktr_TR
dc.subjectSanat
dc.subjectFibonacci
dc.subjectÇokgenler
dc.subjectFraktal
dc.subjectAltın oran
dc.subjectKuantum teorisi
dc.titleMatematik Sanat İlişkisi ve Özgün Uygulamalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetMatematik ve sanat birbirlerinden farklı alanlar olmasına rağmen, matematik de sanat gibi doğayı kaynak alır. Matematik düşünsel bir süreçtir, bilgiyi esas alır ve soyuttur. Matematiğin bu özelliği sanatın da soyuta doğru evirilmesinde büyük bir rol oynar. Yakın tarihte sanat doğadan uzaklaşarak doğanın arkasındaki özü anlama yolunda ilerler. Modern sanatçı bu durumu yapıtlarında biçim ve içeriği belli bir uyum ve düzen halinde ortaya koyar. Bu uyum ve düzen, doğanın soyut olarak yorumlanması ile geometrik düzenlerin ortaya çıkıyor olmasında, matematiksel kavram ve kuramların doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Sanatçı, tüm alanların yanı sıra matematikteki sayıların birbirleriyle olan ilişkilerini, geometrik kuralları da inceleyerek, matematiğin konusunu sanatın konusu ya da alanı haline dönüştürmüştür. Sanatın sonsuz çeşitliliği ve uygulama olanakları içerisinde matematiğin bilinçli olarak kullanılabilirliği ile yeni üretimler yapılabilir ve salt sanat için matematik kullanılabilir. Tezin içeriğinde, Fibonacci sayıları ve altın oran, mobius şeridi ve klein şişesi, çokyüzlüler, hilbert uzay doldurma eğrisi, fraktal geometri, helisoid eğrisi, sabun baloncukları ve kuantum teorisi incelenerek ve bu teoremlerin sanata yansımaları üzerinde durulacaktır. Uygulamalar bölümünde ise kuantum teorisinin etkileri ile ilgili yorumlardan oluşacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-28T12:02:59Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record