Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzcan Büyüktanır, Burcu Gülseren
dc.contributor.authorYetişgin, Zeynep Beyza
dc.date.accessioned2022-06-23T07:02:46Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-18
dc.identifier.citationYETİŞGİN, Zeynep Beyza. «İlaç Markalarının Karıştırılma İhtimali.» Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26376
dc.description.abstractAs a requirement of the right to health, which is one of the basic human rights, it is necessary to protect the current health of the patient, to detect the disease and to treat the disease in order to cure it. For these purposes, it is important for doctors to determine the medicine appropriate for the disease and for the patient to reach the right drug. Medicines are mostly delivered to the patient with the recommendations of doctors and through pharmacists. For this reason, it is expected that the medicine tradebrands will not cause confusion so that the doctors can correctly determine the medicine that will treat the disease, the pharmacists deliver the drug to the patient, and the patient uses the drug recommended by the doctor. Since medicine are different from other products in terms of their qualities, the likelihood of confusion should be taken into account in the registration of medicine tradebrands, since likelihood confusion them may cause serious consequences for the patient. In the evaluation to be made in this context, it is important to determine the attention of the average consumer in medicine tradebrands.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİlaç Markalarıtr_TR
dc.subjectKarıştırılma İhtimalitr_TR
dc.subjectBilgilendirilmiş tüketicitr_TR
dc.subjectUzman tüketicitr_TR
dc.subjectHasta haklarıtr_TR
dc.subjectSağlık hakkıtr_TR
dc.subjectİlaç hukukutr_TR
dc.subjectİltibastr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleİlaç Markalarının Karıştırılma İhtimalitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTemel insan haklarından olan sağlık hakkının gereği olarak, hastanın mevcut sağlığının korunması, hastalığının tespit edilmesi ve o hastalığın iyileştirilmesi için tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda hekimler tarafından ilacın hastalığa uygun tespit edilmesi ve hastanın doğru ilaca ulaşması önem taşımaktadır. İlaçlar çoğunlukla hekimlerin önerileriyle ve eczacılar aracılığıyla hastaya ulaştırılmaktadır. Bu nedenle hekimlerin hastalığı tedavi edecek ilacı doğru tespit etmesi, eczacıların o ilacı hastaya ulaştırması ve hastanın da hekimin önerdiği ilacı kullanması için ilaç markalarının karışıklığa yol açmayacak nitelikte olması beklenmektedir. İlaçlar nitelikleri itibariyle diğer ürünlerden farklı olduğundan, karıştırılması halinde hasta bakımından ciddi sonuçlara sebebiyet verebileceğinden ilaç markalarının tescilinde karıştırılma ihtimalinin özellikle dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak değerlendirmede ilaç markalarındaki ilgili kesimin de belirlenmesi önem arz etmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-23T07:02:46Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record