Show simple item record

dc.contributor.advisorBilginer, Ozan
dc.contributor.authorKanlıkılıç, Neşe
dc.date.accessioned2021-07-13T08:59:29Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-22
dc.identifier.citationAlptekin, Duygu. (2011). Toplumsal Aidiyet ve Gençlik: Üniversite Gençliğinin Aidiyet Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyoloji Anabilim Dalı/Sosyoloji Bilim Dalı. Konya (s.20-29) Erişim: 15.05.2021. https://bit.ly/3hbkAMY Alys, Francis. (2015). Ani’nin sessizliği, video, 13:21 dakika, Erişim:08.05.2021. https://francisalys.com/the-silence-of-ani/ Artun, Ali (2018). Çağdaş Sanat ve Kültüralizm, Kimlik ve Estetik. İstanbul: İletişim Yayıncılık. (s.25-9). Avcı, Sevgi- Uslu, Menekşe. (2019). Ai Weiwei’nin Muhalif Sanatı. Dergipark 13, (s. 27). Erişim:05.05.2021. https://bit.ly/3vUyuan Aydın, Yıldız. (2016). Doğu Alman Yazınında Göç ve Sürgün, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 57, (s.28). Erişim:07.05.2021 https://bit.ly/3ux7de6 BAYMUR, Feriha. (1994). Genel Psikoloji, 13. Baskı, İstanbul: İnkılap Kitabevi. (s.71). Berger, John-Mohr. (2018). Yedinci Adam, Avrupa’da Bir Göçmen Hikayesi. İstanbul: Cem Yayınevi. (s.42). Bilgin, Nuri. (1990). “Fiziksel Mekândan İnsani Ya Da İnsanlı Mekâna”, Mimarlık Dergisi. (s.27). Erişim: 10.03.2021. https://bit.ly/3tp8FxG Bon, Gustave Le. (2017). Kitleler Psikolojisi. Ankara: Yason Yayınları. (s.7-15-38) Demirel, Çağla. (2021). Folies-Bergère'de Bir Barda İçki?, İnsanca Akademi, Erişim:07.05.2021. https://bit.ly/3xWocbO 58 Dereli, Hasan Cenk. (2016). Spekülasyon Botu: Ai Weiwei Midilli Adası’nda, E-Skop Sanat Tarihi Eleştiri. Erişim:07.05.2021. https://bit.ly/3ttnaAz Doğan Ak, Semra. (2018). Bir Güncel Sanat Projesi Olarak Göç; Sınırlar ve Hayaller, Yayımlanmış Sanatta Yeterlilik Tezi), Gazi Üniversitesi Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlilik Tezi, (s.6). Erişim: 08.05.2021. file:///C:/Users/90531/Downloads/511314.pdf Doğan Ak, Semra. (2018). Bir Güncel Sanat Projesi Olarak Göç; Sınırlar ve Hayaller, Yayımlanmış Sanatta Yeterlilik Tezi), Gazi Üniversitesi Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlilik Tezi, (s.24). Erişim:08.05.2021. file:///C:/Users/90531/Downloads/511314.pdf Edebiyat Fakültesi Dergisi, 28, (s.28). Erişim:05.05.2021. https://bit.ly/3eWoCra Ernst FISCHER. (2010). Sanatın Gerekliliği. İstanbul: Payel Yayınları. (s.13). Gombrich, Ernst (2014). Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi. (s.223-228). Gombrich, Ernst. (2014). Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi. (s.278) Görgülü, Eren. (2017), JR’ın “INSIDE OUT” Projesindeki Portreler ve Kamusal Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, (s.171). Erişim:14.05.2021. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/395681 Güneş, Şinasi. (2009). Sokak Sanatı, İstanbul: Artes Yayınları. (s.5). Güzelaydın, Şeyma Emine. (2016). Günümüz Sanatında Yeni-Modernist Söylemler Bağlamında Dönüşen Sanatçı Tipolojisi ve Sanat Eseri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Enstitüsü Resim Anasanat Dalı. (s.115). Erişim:07.05.2021 file:///C:/Users/90531/Downloads/435953.pdf Hodge, Susie. (2013). Gerçekten Bilmeniz Gereken; 50 SANAT FİKRİ. İstanbul: Domingo Yayınevi. (s.44-73) 59 Ilgın, Candan-Hacıosmanoğlu, Orhan. (2006). Göç – Aidiyet İlişkisinin Belirlenmesi İçin Model: Berlin / Kreuzberg örneği, İTÜ dergisi. 5, (s.61). Erişim: 18.05.2021. https://bit.ly/3eZ0ioJ IOM Uluslararası Göç Örgütü. (20139. Sözlük. (s.74). Erişim:08.05.2021 https://bit.ly/3tZgRoL Kanlı, İ. Bakır-BİLGİÇ, Melis. (2016). Modernizm Eleştirilerinin "Yok-Yer" Bağlamında Sinema Mekânı Kurgusunda Analizi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (s.122). Erişim:08.05.2021. https://bit.ly/3w3rEzN Karaçalı, Hülya. (2016). Göçün Sanatsal Yaratım Süresine Etkisi, Shırın Neshat. TMD Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 7, (s.226). Erişim: 21.04.2021. https://sgm.gr/PeLdj Karakuş, Mahmut-Oraliş, Meral. (2006). Yalnızlığın Mekânsal Topografyası, Bellek, Mekân, İmge. İstanbul Multilingual Yayınları. (s.65). Kayaoğlu, Aysel Gürel. (2003). Kitlenin Psikolojisi ya da Sosyal Psikolojinin ‘Kitle’si: Kitlede Yeni Bir Anlayışa Doğru. Kurgu Dergisi. (s.209). Erişim:05.05.2021 https://bit.ly/3hcgEMi Korkmaz, F. Deniz-Arıkan, Hakan. (2018). Sanat Siyaset İlişkisi Bağlamında Politik İmge. Ratıng Akademi. (s. 27). Erişim:08.05.2021. https://bit.ly/3nZMzk5 Kuyaş, Nilüfer. (05.11.2015). “Her şey sanat, her şey politika”. T21 Bağımsız internet Gazetesi. Erişim: 20.04.2021. https://bit.ly/33oBOi7 Küçükalp, Derda. (2010). Efendi-Köle Ahlakı vs. Efendi Köle Diyalektiği. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29. (s.58).Erişim:0 05.05.2021. https://bit.ly/3bbTvFO Manzo, L. C. (2003). Beyond House And Haven: Towarda Revisioning Of Emotional Relationships With Places, Journal of Environmental Psychology, 23. (s.52). Erişim: 20.04.2021. https://bit.ly/2PZmp4y 60 Özen, bora-Eken, Gökhan. (2017). Sokak Sanatının Gizli Sanatçısı, Banksy. 8, (s.504). Erişim: 21.04.2021. https://sgm.gr/vdANG Özgenç, Neslihan. (2013). Sanatın Ciddiyeti Üzerine: 17. Yüzyıl Hollanda Resim Sanatında Gülme Eylemi. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi. (s 22). Erişim:05.05.2021. https://bit.ly/2QTAHUZ Pakalın, Mehmet Zeki. (1993). Sözlük, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI BİLİM ve KÜLTÜR ESERLERİ DİZİSİ: 647 Sözlük Dizisi. (s.205). Sağlam, Kemal. (2018). Toplumsal Olaylar Üzerinden 1980 Sonrası Ekspresif Etkiler,(Yayımlanmış Sanatta Yeterlilik Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anabilim Dalı Sanatta Yeterlilik Tezi. Erişim:08.05.2021 file:///C:/Users/90531/Downloads/522467.pdf Selvan, Esra. (2017). Öpüşme Kararnamesi ve Berlin Duvarı, Esra Selvan Kişisel Blog, Erişim:07.05.2021. https://bit.ly/2SB5OoJ Selvi, Yeliz-Koca, Binnaz. (2016). Banksy’i Anlamak, SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 9, (s.288). Erişim:08.05.2021. https://bit.ly/3w4LZ7R Solak, Sevcan Güleç. (2014). Mekân-Kültür Etkileşimi ve Kentsel Mekandaki Tezahürleri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. (s. 20-21). Erişim:08.05.2021. https://bit.ly/3utw9TO Solak, Sevcan Güleç. (2014). Mekân-Kültür Etkileşimi ve Kentsel Mekandaki Tezahürleri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. (s.21). Erişim:05.05.2021 https://bit.ly/3nYvcQH Solak, Sevcan Güleç. (2014). Mekân-Kültür Etkileşimi ve Kentsel Mekandaki Tezahürleri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6. (s.21). Erişim:05.05.2021 https://bit.ly/2PZyB5h 61 Sözer, Mehmet Akif. (2019). Göç, Toplumsal Uyum ve Aidiyet. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. (s. 4219. Erişim: 05.05.2021. https://bit.ly/3uIbPhi Şimşek, Doğuş. (2018). Mülteci Entegrasyonu, Göç Politikaları ve Sosyal Sınıf: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Örneği, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18, (s.12). Eriim:05.05.2021 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/590105 Tekin, Ferhat. (2012). Sınırlar, Bölgesel Kimlikler ve Ümmet Tasavvuru. Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 9, (s.158-159). Erişim:05.05.2021. https://bit.ly/3ttis5R Tekin, Ferhat. (2012). Sosyolojik Açıdan Sınır Derecik Örneği. Selçuk Üniversitesi Türkdoğan, Tansel. (2014). Sanat Kültür Politika Modernizm Sonrası Tartışmalar, Ankara: Nobel yayın. (s.44-141) Ulusoy, M. Demet. (2005). Sanatın Sosyal Sınırları. İstanbul: Ütopya Yayınevi. (s.17). Uyar, Saime-Aktuğ, Mustafa Salim. (2020). Ai Weiwei, Barthelemy Toguo, Allan Sekula, Banksy’ in Sanat Çalışmalarında Mülteci Sorunlarının Yorumlanması, İdil dergisi. (s.799). Erişim:08.05.2021. https://sgm.gr/uKL2J Yadak, Abdullatif. (2014), İsrail Güvenlik Politikası Ve Güvenlik DuvarınınFilistin Halkına Etkileri, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, cilt 3, sayı 9. (s.174). Erişim: 13.05.2021. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/59665 Yıldız, Seda. (2019), Gizemli Bir Yansıma: Folies-Bergère'de Bir Bar, Wannart, Erişim: 08.05.2021. https://bit.ly/3b9lJRG Yılmaz, Ayşe Nahide. (2014). Sanat ve Siyaset İlişkisinin Dönüşümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi. (s.287). Erişim: 08.05.2021. https://bit.ly/2PYb1G6tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25058
dc.description.abstractThe concept of belonging defines who the individual is. Belonging, which means relation, plays an essential role in express oneself and finding a place in society. Spatial belonging must be regulated to form individual belonging. In the relationship between the individual and the place, the personal components of the place create the identity of the place. Throughout history, people have had to leave where they are for many reasons. The effect of this separation on the need for belonging and space is visibly significant. It is possible to see the effects of social hierarchy in the modern age. All over the world, hierarchy, which is a form of classification, aims to provide order and harmony in society. The hierarchical structure, which takes the responsibilities of the members of the society and creates harmony, has been corrupted today; It has led to the damage of concepts such as borders, immigration, refugee, identity, and belonging. The border is the distinction that determines the geographical endpoints of the two countries. The importance of physical boundaries hindered the development of a sense of belonging when it overcame human feelings. In the thesis, how physical borders affect human states, what belonging is, how migration and nomadism are handled by artists in the modern age are examined. In the thesis study, what the artists did at this point was investigated through the concept of border. As a result of the inquiries made on the concept of belonging, both applied and literary studies on the boundaries were examined. Keywords: Belonging in art, border, migration, refugee, mass, non-belonging, aitr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAidiyettr_TR
dc.subjectSınırtr_TR
dc.subjectResimtr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectAi Weiweitr_TR
dc.subjectJrtr_TR
dc.subjectBanksytr_TR
dc.titleAidiyet ve Sınır Kavramlarının Sanattaki Yansımalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAidiyet kavramı bireyin kim olduğunu tanımlar. İlişkinlik anlamına gelen aidiyet, kişinin kendini ifade etmesinde, toplumda yer bulmasında önemli rol oynamaktadır. Bireysel aidiyetin oluşması için mekansal aidiyetin düzenlenmiş olması gerekmektedir. Birey ve mekan ilişkisinde, mekanın kişiye ait birleşenlerinin olması, yer kimliğini oluşturur. İnsanlar tarih boyunca birçok nedenden dolayı bulundukları yerden ayrılmak durumunda kalmışlardır. Bu ayrılma durumunun aidiyet ve mekân ihtiyacı üzerindeki etkisi/sonuçları gözle görülür boyutta önemlidir. Toplumsal hiyerarşinin etkilerini modern çağda görmek mümkündür. Tüm dünyada, bir sınıflandırılma biçimi olan hiyerarşi, toplumda bir düzen ve uyum sağlama amacındadır. Toplumdaki üyelerin sorumluluklarını alan ve bir uyum oluşturan hiyerarşik yapı, günümüzde bozulmalar yaşamış; sınırlar, göç, mültecilik, kimlik ve aidiyet gibi kavramların zedelenmesine yol açmıştır. Sınır, iki ülkenin coğrafi bitiş noktalarını belirleyen ayrımdır. Fiziki sınırların önemi, insani duyguların önüne geçtiğinde, aidiyet duygusunun gelişimini engellemiştir. Tez içerisinde modern çağda fiziki sınırların, insan hallerini nasıl etkilediğini, aidiyetin ne olduğunu, göç ve göçebelik hallerinin sanatçılar tarafından nasıl ele alındığı incelenmiştir. Tez çalışmasında sınır kavramı üzerinden, sanatçıların bu noktada neler yaptıkları araştırılmıştır. Aidiyet kavramının üzerine yapılan sorgulamalar sonucunda, sınırların ne olduğu üzerine hem uygulamalı hem yazınsal araştırmalar incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-13T08:59:29Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record