Show simple item record

dc.contributor.advisorAktuğ, Mustafa Salim
dc.contributor.authorErtuğrul, Ramazan
dc.date.accessioned2021-06-29T07:40:04Z
dc.date.issued2021-06-25
dc.date.submitted2021-05-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24972
dc.description.abstractThis artwork report tries to address the issues of the individual's pursuit of justice and social collapse, which are the subjects that Sergio De La Pava's novel "A Naked Singularity", in the light of the concepts of crime and desire to reach perfection. The report consists of four parts in total. These can be read in conjunction with each other or evaluated separately. Chapter I examines the ascendant status of the mere existence of the body in historical, sociological and artistic contexts. In addition, the effects of the feeling of uncanny and traumatic and hysterical states on the body are also examined. Chapter 2 tries to deal with the body profile created by religion, culture and politics through thoughts and expressions in the social field. Issues such as masquerading and veiling have effects on the body within the framework of the new concepts of expression and belonging, which constitute the new law of the changes that society undergoes on the profile. Thus, the uncanny states were tried to be expressed linguistically and visually. Chapter 3 deals with the new formations and bodily activism of the constant subconscious of the body regarding itself. It also examines it with its visual form. The current body profile displays a situation that has not been detached from the remnants of the past, has become whatever has been progressed and shaped by the subconscious. All of these are dealt with in relation to both social and political expressions that the characters in Pava's novel are exposed to. 4th and final chapter deals with the conclusion of the relationships between events and situations examined in the context of the artwork report. The section constitutes the conclusion to the unchanging profile of the past, present and future destiny of the body.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBedentr_TR
dc.subjectTekinsizlik
dc.subjectTekillik
dc.subjectDüşünce
dc.subjectİfade
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleBedenin Tekinsizliği ve Sanata Yansımalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, Sergio De La Pava’nın “Çıplak Tekillik” romanında ele aldığı bireyin adalet arayışını, toplumsal çöküş, suç ve bireyin mükemmelliğe ulaşma kavramları ile Sigmund Freud’un “Tekinsizlik” kavramı ışığında ele almaya çalışıyor. Tez, birbirleri ile ilişkili halde okunabildiği gibi, ayrı bir şekilde değerlendirilebilen dört bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm, bedenin tarih, sosyoloji ve sanat bağlamlarındaki salt varlığının akıl ile yükselen statüsünü irdelerken, tekinsizlik hislerin ve olguların beden üzerinde yarattığı travmatik histerik hallerin beden üzerindeki etkilerini de irdelemektedir. II. Bölüm ise, din, kültür, siyaset mecralarının düşünce ve ifadeler yordamıyla toplumsal alanda yarattığı beden profilini ele almaya çalışıyor. Bu profilde, toplumun uğradığı değişimlerin yeni yasasını oluşturan yeni ifade ve aidiyet kavramları çerçevesinde maskelenme, örtünme meselelerinin beden üzerinde yarattığı tekinsiz haller dilsel ve görsel halinde ifade edilmeye çalışılmıştır. III. Bölüm, kendi güncelliğime dair bedenin değişmeyen bilinçaltının yeni oluşumlarını ve bedensel eylemselliğini ele alarak görsel hali ile de irdelemektedir. Şimdiki beden profili, geçmişin kalıntısından koparılmayan bilinçaltı ile ne şekilde ilerlediği ve de biçimlendirildiği halini sergilemektedir. Tüm bunlar Pava’nın romanındaki karakterlerin maruz kaldığı hem toplumsal ifadeler hem de siyasal ifadelerin ilişkisi halinde ele alınmıştır. IV. Bölüm ise, tez bağlamında irdelenen olay ve durumlar arasındaki ilişkilerin barındırdığı çelişkiler sonucunda bedenin geçmiş, şimdi ve gelecek yazgısının değişmeyen profiline varılan sonuç bölümünü oluşturmaktadırtr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisim
dc.embargo.lift2023-07-01T07:40:04Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record