Show simple item record

dc.contributor.advisorFeyzoğlu, Tuğrul Emretr_TR
dc.contributor.authorBirinci, Aylatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:09:50Z
dc.date.available2015-10-15T07:09:50Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2360
dc.description.abstractOriginal Comments on Artistic Ceramic Surface frescoes in Cappadocia Churches Master of Arts in this study report says, 1. The concept of fresco and history were studied in the Department. 2. In Part frescoes in Cappadocia which is the subject of this report has been examine diconographic opener. The frescoes in the churches in Cappadocia and scenes from the Bible were studied. Christian religious influence was seen in the frescoes. 3. Insectional so worked with frescoes comment on contemporary art artists and their work are described. In the last part of the report constitutes the technique, originalinter pretation of artistic ceramic surfaces with different examples of frescoes in the region were reviewed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectCappadociatr_TR
dc.titleKapadokya Bölgesi Kiliselerindeki Fresklerin Seramik Yüzeylerde Yorumutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2184tr_TR
dc.contributor.departmentoldSeramiktr_TR
dc.description.ozet‘’Kapadokya Bölgesi Kiliselerindeki Fresklerin Artistik Seramik Yüzeylerde Özgün Yorumu’’ adlı bu Sanatta Yüksek Lisans çalışması Raporu’nun 1. Bölümünde fresk kavramı ve tarihçesi araştırılmıştır. 2. Bölümde ise bu raporun konusu olan Kapadokya bölgesindeki freskler ikonografik açıcıdan incelenmiştir. Kapadokya bölgesindeki kiliselerdeki freskler ve İncil’den sahneler incelenmiştir. Fresklerde Hristiyan dini etkileri görülmüştür. 3. bölümde de çağdaş sanatta fresk yorumlarıyla çalışmış sanatçılar ve çalışmaları anlatılmıştır. Raporun teknik kısmını oluşturan son bölümde, bölgedeki fresklerin artistik seramik yüzeylerde özgün yorumu farklı örneklerle yorumlanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record