Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzçelik, Hüseyin
dc.contributor.authorKarakurt, Melih
dc.date.accessioned2021-03-04T13:19:47Z
dc.date.issued2021-02-19
dc.date.submitted2021-02-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23518
dc.description.abstractMarionette puppets are figures that have survived from pagan societies to the present, and whose lifeless bodies come to life in the hands of a human being. Puppet depictions, believed to be a part of magic and rituals, have become living characters in today's societies. It can be said that the first puppet figures uncovered in the light of archaeological finds were made of ceramic material. According to this argument, the ceramic art that has survived from the Neolithic period to the present day and the puppet art from ancient times to the present are in interaction with each other. Marionette puppets, valuable members of the show world and performances, could not remain indifferent to developing techniques and technologies. They have started to take place in digital platforms with different disciplines. In this context, one of the most prominent applications can be said to be stop motion animation cinema. Within the scope of stop motion application, inanimate characters gain movement by being photographed frame by frame. The most suitable character designs for this application can be made using puppet types. The necessity of having a plastic structure within the scope of the applications paved the way for the elements to be used in the animation cinema to be formed with ceramic body. Within the scope of this study, ceramic art has been integrated with the puppet art, which has come to the forefront in the history scene from the existence of human beings until today, and tried to be adapted to today's art and technology by meeting within the scope of a digital application.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMarionettetr_TR
dc.subjectKukla
dc.subjectSeramik
dc.subjectStop motion
dc.subjectCanlandırma sineması
dc.subjectDijital uygulamalar
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.titleMarıonette Kukla Tekniği ile Seramik Uygulamalar ve Bir Stop Motıon Örneklemitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMarionette kuklalar, pagan toplumlarından günümüze kadar varlıklarını sürdüren, cansız bedenlerin bir insanoğlunun elinde can bulan figürleridir. Büyü ve ritüellerin bir parçası olduğuna inanılan kukla tasvirleri, günümüz toplumlarında insanların içinden, canlı karakterler haline gelmişlerdir. Arkeolojik buluntuların ışığında ortaya çıkan ilk kukla figürlerinin seramik malzemeden olduğu söylenebilir. Bu sava göre, Neolitik dönemden günümüze kadar varlığını sürdürmekte olan seramik sanatı ve Antik çağlardan günümüze kadar gelen kukla sanatı birbiri ile etkileşim halindedir. Gösteri dünyasının ve temsillerin kıymetli üyeleri olan marionette kuklalar, gelişen teknik ve teknolojilere duyarsız kalamamışlardır. Farklı disiplinler ile dijital platformlarda da yer almaya başlamışlardır. Bu bağlamda en ön plana çıkan uygulamalardan birinin ise, stop motion canlandırma sineması olduğu söylenebilir. Stop motion uygulaması kapsamında cansız karakterler kare kare fotoğraflanarak hareket kazanmaktadır. Bu uygulama için en uygun karakter tasarımları, kukla çeşitleri kullanılarak yapılabilmektedir. Uygulamalar kapsamında plastik bünye olması zorunluluğu, canlandırma sinemasında kullanılacak olan öğelerin seramik bünye ile oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Bu çalışma kapsamında seramik sanatı, insanoğlunun varlığından günümüze kadarki süreçte tarih sahnesinde ön plana çıkmış kukla sanatı ile bütünleşmiş ve dijital bir uygulama kapsamında buluşarak günümüz sanatı ve teknolojisine adapte edilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-03-04T13:19:47Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeanimationtr_TR
dc.subtypevideotr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record