Show simple item record

dc.contributor.advisorSusamoğlu, Funda
dc.contributor.authorYağuş, İpek
dc.date.accessioned2021-03-04T10:53:56Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23514
dc.description.abstractThe mutual relationship of space and body concepts is the focus of this art work report. Through the relationship between space and body concepts, the image of the female body is examined as a space. In addition to the relationship between the concept of space and art, the space expands towards the space in personal memory. The female body which was visible with figurines in ancient times, and artists who worked on space and body with their contemporary studies were examined. In research studies and personal applications, the female body is interpreted as a space. The space, which is seen as an architectural element, contains the body. The female body, on the other hand, is a productive structure that we can express as a sensual space. In this context, the research is based on the idea that space and body cannot be limited by physical definitions and that their mutual relations are reproduced in one's memory. Keywords: Body, woman, space, ceramic, space production, figurine.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBedentr_TR
dc.subjectKadın
dc.subjectMekân
dc.subjectSeramik
dc.subjectMekân üretimi
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleKadın Bedeninin Mekân Olarak Seramik Malzemeyle Yorumlanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMekân ve beden kavramlarının karşılıklı ilişkisi sanat çalışması raporunun odak noktasıdır. Mekân ve beden kavramlarının ilişkisi üzerinden, mekân olarak kadın bedeni imgesi irdelenmektedir. Mekân kavramının sanat ile ilişkisi yanı sıra kişisel bellekteki mekâna doğru genişlemektedir. İlk çağlarda figürinlerle görünür olan kadın bedeni, güncel çalışmalarla mekân ve bedeni problem edinen sanatçılar incelenmiştir. Yapılan araştırmalar ve kişisel uygulamalarda, kadın bedeni bir mekân olarak yorumlanmaktadır. Mimari bir unsur olarak görülen mekân, içerisinde bedeni barındırmaktadır. Kadın bedeni ise tensel bir mekân olarak ifade edebileceğimiz üretken bir yapıdır. Bu bağlamda araştırma, mekânın ve bedenin fiziksel tanımlarıyla sınırlandırılamayan ve karşılıklı ilişkileri kişinin hafızasında yeniden üretildiği fikri üzerine kuruludur.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-03-04T10:53:56Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record