Show simple item record

dc.contributor.advisorÇağlar, Ali
dc.contributor.authorBayramova, Leman
dc.date.accessioned2020-10-07T11:30:26Z
dc.date.issued2020-10-05
dc.date.submitted2020-04-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22893
dc.description.abstractThe main aim of this study is to investigate the role and contribution of European Union in the democratization process of Azerbaijan Republic. Since its establishment, the EU has pursued a strict policy in areas such as democracy, human rights, the rule of law, fundamental rights and freedoms, political and administrative issues. With the waves of enlargement, the Union, which includes almost all of Europe within its borders, has never compromised the values determined by itself and has set criteria for getting into the union. Relations with EU member, candidate and potential candidate countries, as well as countries that are not likely to nominate their own values, it has always followed the policy to spread their values. After gaining its independence in 1991, the Republic of Azerbaijan has always paid heed to bilateral relations with Europe in order to maintain its independence. In this thesis, the EU - Azerbaijan relations from 1991 to 2008, the way the EU has drawn in the democratization process of Azerbaijan, the phases it has gone through, and the tools in bilateral relations have been investigated. In addition, the impact of the EU Action Plan on the democratization process of Azerbaijan has been examined.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAvrupa Birliği,tr_TR
dc.subjectAzerbaycan
dc.subjectAvrupa komşuluk politikası
dc.subjectDemokrasi
dc.subject.lcshSiyaset bilimi (Genel)tr_TR
dc.titleAvrupa Birliği’nin Azerbaycan’daki Demokratikleşme Sürecine Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını kazandıktan sonra nasıl bir yol çizdiğini ve Avrupa Birliği’nin Azerbaycan’ın demokratikleşmesinde aldığı kararlarla ne kadar etkili olup olmadığı konusu ile Avrupa Birliği ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler incelenmiştir. AB kurulduğu zamandan itibaren demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler, siyasal ve yönetsel gibi alanlarda sıkı bir politika izlemiştir. Genişleme dalgalarıyla neredeyse Avrupa’nın tamamını kendi sınırları içerisine alan birlik, kendisinin belirlediği değerlerden asla taviz vermemiş ve birliğe alınmak için kriterler belirlemiştir. AB üyesi, aday ve potansiyel aday olan ülkelerle birlikte hem de adaylık ihtimali olmayan ülkelerle ilişkilerinde de kendi değerlerini her zaman yaygınlaştırma politikası izlemiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra, bağımsızlığının devam etmesi için Avrupa ile her zaman ikili ilişkiler içinde olmaya özen göstermiştir. Bu Tez çalışmasında AB – Azerbaycan ilişkileri 1991 tarihinden 2008 tarihine kadar AB’nin Azerbaycan’ın demokratikleşmesinde nasıl bir yol izlediği, geçirmiş olduğu evreler, ikili ilişkilerdeki araçlar araştırılmıştır. Ayrıca, AB’nin Eylem Planı’nın Azerbaycan’ın demokratikleşme sürecinde nasıl etkide bulunduğu incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-07T11:30:26Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record