Show simple item record

dc.contributor.advisorSavaş, Ufuk Tolga
dc.contributor.authorKaya, Burçin
dc.date.accessioned2020-08-06T05:57:24Z
dc.date.issued2020-07-22
dc.date.submitted2020-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22529
dc.description.abstractThe concept of opposites in the universe is also involved in many issues that make up humanity and make it valuable. The definition of the concept of opposites in the field of philosophy can also be explained by dialectics (unity of opposites). This concept, which affects up to human perception, creates a new formation and development through the coming together of opposing concepts. As a result of the contrasting associations that have an effect from natural events to the basic judgments that make up human beings, human beings are experiencing change and transformation in nature and even in the field of art through the unity of concepts. The bowls in this study, which are examined from the early stages of humanity, which are thought to be the period in which art emerged, are located in the field of technology and art. These bowls, which are an art form, constitute original works with the concept of contrast and the unity of different materials.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDiyalektiktr_TR
dc.subjectZıtlıktr_TR
dc.subjectKontrasttr_TR
dc.subjectBiçimtr_TR
dc.subjectİçeriktr_TR
dc.subjectİmgetr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleDiyalektik Bağlamda Çanak Formundan Sanat Formunatr_TR
dc.title.alternativeIn the Dıalectıcal Context From Dısh Form to Art From
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEvrenin içerisinde yer alan zıtlık kavramı, insanlığı oluşturan ve değerli kılan birçok konunun içerisinde de yer almaktadır. Zıtlık kavramının felsefe alanındaki tanımı, diyalektik (karşıtların birliği) konusuyla da açıklanabilmektedir. İnsan algısına kadar etki eden bu kavram, karşıt kavramların bir araya gelmesiyle yeni bir oluşum ve gelişim yaratmaktadır. Doğa olaylarından, insanı oluşturan temel yargılara kadar etkisi olan zıt birlikteliklerin sonucunda insanda, doğada hatta kavramların birliği ile sanat alanında da değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu çalışmada yer alan çanaklar, sanatın ortaya çıktığı dönem olarak düşünülen insanlığın ilk evreleri ve bu evrelerden itibaren incelenen teknoloji ve insan yaşamının gelişimi ile sanat alanında yer almaktadır. Sanat formu olan bu çanaklar, zıtlık kavramı ve farklı malzemelerin birliği ile özgün çalışmaları oluşturmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-06T05:57:24Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record