Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Cebrail
dc.contributor.authorİlhan, Sümeyra
dc.date.accessioned2020-07-23T14:00:22Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-29
dc.identifier.citationİlhan, Sümeyra. (2020). Sanatsal Bir Eylem Biçimi Olarak Yıkım ve Yeniden Yapılandırma. (Sanatta Yeterlik Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Resim Anasanat Dalı. Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22470
dc.description.abstractPractices, which are based on deconstruction and reconstruction conceptions in the aims and methods of implementation show differences in the historical process of art. These differences have become appereant especially in the context of modernism and avant-garde movements that shows increase deconstructive artistic movements. In order to determine of the essential aspects that cause this variability in art, it has became important to conduct a research intented to ascertain the purposes, function and methods of applications based on concepts. In this context, deconstruction and reconstruction primarily were examined as part of their relationship with different notions, and then their connections with history, psychology, sociology and philosophy have been detected and their reflections on art have been determined. In line with the obtained findings, it is aimed to move the conceptions to a concrete reality purview through application studies. Deconstruction in thesis work; overall of actions that cause creativity has been examined as an avant-garde attitude in the destruction of art and the language of a critical expression. The reconstruction, which was put forward as a complementary practice in the continuation of the deconstruction, was considered as the sum of the actions that the artist transformed the existence to achieve self-integrity. These movements were evaluated within the scope of the artist's practices on the work and the object. In the postmodern process, artistic practices for the reconstruction of the existence were related to philosophy associated with Jacques Derrida's work on deconstruction. In the personal applications section, the conceptions of decontruction and reconstruction are handled with different topics and application methods, and it is revealed that the movements based on these notions constitute the language of an artistic expression. Keywords: Painting, Art, Destruction, Reconstruction, Creativity, Deconstructiontr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectResimtr_TR
dc.subjectSanat
dc.subjectYıkım
dc.subjectYeniden Yapılandırma
dc.subjectYaratıcılık
dc.subjectYapıbozum
dc.subjectPainting
dc.subjectArt
dc.subjectDestruction
dc.subjectReconstruction
dc.subjectCreativity
dc.subjectDeconstruction
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleSanatsal Bir Eylem Biçimi Olarak Yıkım ve Yeniden Yapılandırmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYıkım ve yeniden yapılandırma kavramlarına dayalı pratiklerin, uygulanma amaçları, yöntemleri sanatın tarihsel sürecinde farklılıklar göstermiştir. Bu farklılıklar, özellikle yıkıcı sanatsal eylemlerin artış gösterdiği modernizm ve avangard hareketler kapsamında belirgin bir hale gelmiştir. Sanatta bu değişkenliğe kaynaklık eden temel unsurların saptanabilmesi için kavramlara dayalı uygulamaların amaçlarını, işlev ve yöntemlerini tespit etmeye yönelik bir araştırmanın yapılması önem kazanmıştır. Bu kapsamda yıkım ve yeniden yapılandırma, öncelikle farklı kavramlarla ilişkileri bağlamında ele alınarak incelenmiş, daha sonra da tarih, psikoloji, sosyoloji ve felsefe alanlarıyla bağlantıları tespit edilerek, sanata yansımaları saptanmıştır. Elde edilen bulgular paralelinde kavramların, uygulama çalışmaları aracılığıyla somut bir gerçeklik alanına taşınması amaçlanmıştır. Tez çalışmasında yıkım; yaratıcılığa kaynaklık eden eylemler bütünü, sanatın yok edilmesinde avangard bir tavır ve eleştirel bir anlatımın dili olarak incelenmiştir. Yıkımın devamında tamamlayıcı bir uygulama olarak ortaya koyulan yeniden yapılandırma, sanatçının benlik bütünlüğüne ulaşmak üzere varlığı dönüştürdüğü eylemler toplamı olarak ele alınmıştır. Bu eylemler sanatçının, eser ve nesne üzerinde gerçekleştirdiği uygulamalar kapsamında değerlendirilmiştir. Postmodern süreçte varlığın yeniden inşasına yönelik sanatsal pratiklerle, Jacques Derrida’nın yapıbozum üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar ilişkilendirilerek, felsefe ile bağlantılar kurulmuştur. Kişisel uygulamalar bölümünde yıkım ve yeniden yapılandırma kavramları, farklı konu, uygulama yöntemleri ile ele alınarak, bu kavramlara dayalı eylemlerin sanatsal bir anlatımın ifade dilini oluşturduğu ortaya koyulmuştur. Anahtar sözcükler: Resim, Sanat, Yıkım, Yeniden Yapılandırma, Yaratıcılık, Yapıbozumtr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift2020-07-25T14:00:22Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record