Show simple item record

dc.contributor.advisorDenizli, Adiltr_TR
dc.contributor.authorAydoğan, Cemiltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:53:49Z
dc.date.available2015-10-15T06:53:49Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2191
dc.description.abstractThe goal of the research reported in this dissertation is to develop hydrophilic and reverse phase polymethacrylate-based monoliths for use in biochromatographic applications by means of capillary electrochromatography and nano-liquid chromatography. First part of this research involves the preparation and characterization of different types of polymethacrylate-based monoliths. The polymeric monoliths were synthesized by in-situ polymerization in presence of porogen in fused silica capillaries. After established the appropriate ratios between monomer and crosslinker, the porous structure of monoliths were optimized by changing the ratios of monomer solution to porogen. The morphological properties of capillary monoliths were studied and further examined by Scanning electron microscope.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectMonolıthtr_TR
dc.titleHidrofilik Etkileşim Kromatografisi ve Ters Faz Sıvı Kromatografisi İçin Yeni Polimetakrilat Bazlı Monolitik Kapiler Kolonların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Biyokromatografide Kullanımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/780tr_TR
dc.contributor.departmentoldKimyatr_TR
dc.description.ozetSunulan bu tez çalışmasının amacı, ters faz sıvı kromatografisi ve hidrofilik etkileşim kromatografisi için yeni polimetakrilat bazlı monolitik kapiler kolonların hazırlanması ve bu kolonların biyokromatografik uygulamalar için CEC ve Nano-LC gibi sistemlerde kullanılması olarak belirlenmiştir. Çalışmanın ilk bölümü, farklı tipte polimetakrilat bazlı kapiler monolitlerin hazırlanmasını ve karakterizasyon çalışmalarını içerir. Polimer monolitler, silika kapiler kolonlar kullanılarak, gözenek yapıcı karışım varlığında, in-situ polimerizasyon yöntemi ile sentezlendi. Monomer ve çapraz bağlayıcı arasındaki uygun oran oluşturulduktan sonra, monolitik kolonların yapısal özellikleri, monomer çözeltisi ve gözenek yapıcı karışım arasında farklı oranlar kullanılarak optimize edildi. Monolitlerin morfolojik yapıları üzerinde çalışıldı ve SEM görüntüleri incelendi. İkinci bölümde, hazırlanan kapiler monolitlerin ayırma performansı kromatografik sistemlerde incelendi.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record