Show simple item record

dc.contributor.advisorEren Koçak, Eminetr_TR
dc.contributor.authorYapıcı Eser, Haletr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:36:00Z
dc.date.available2015-10-15T06:36:00Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1983
dc.description.abstractMigraine is suggested to belinked to cortical spreading depression (CSD), thus CSD is used to model migraine inexperimental animals. Migraine is frequently comorbid with depression and anxiety,two disorders that are associated with chronic stress; moreover migraine headache canbe triggered by stress. Glucocorticoids or noradrenaline can mediate the effect ofstress. In this study, we aimed to define the effects of psychological stress on CSDinduction threshold, and its relevant mechanisms. CSD induction threshold wasdetected by placing a cotton ball soaked with increasing KCl concentrations between0.05 to 0.15 M on the dura with 5 minutes intervals. Two electrodes were placed onthe parietal bone in order to record DC potential.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherNörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsütr_TR
dc.subjectMigrainetr_TR
dc.titlePsikolojik Stres İle Kortikal Yayılan Depresyon Uyarılma Eşiği İlişkisi ve İlgili Mekanizmalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/757tr_TR
dc.contributor.departmentoldNörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsütr_TR
dc.description.ozetMigren aurasının kortikal yayılan depresyon (KYD) ile ilişkili olduğubilinmektedir, bu nedenle KYD deney hayvanlarında migreni modellemek içinkullanılmaktadır. Migren, hem kronik stresle ilişkili olan depresyon ve anksiyetebozuklukları gibi hastalıklarla sıklıkla eş tanı almakta hem de stres iletetiklenebilmektedir. Stresin bu etkilerine glukokortikoidler veya noradrenalinaracılık edebilir. Bu çalışmada psikolojik stresin KYD uyarılma eşiği üzerineetkisinin ve bu etkinin mekanizmalarının araştırılması amaçlanmıştır. Kortikalyayılan depresyon eşiği, 0.05 M ile 0.15 M aralığındaki derişimlerde potasyumklorür emdirilmiş pamukların 5 dakika ara ile frontal bölgede açılan kranial pencereüzerine konulması ile saptanmıştır. Parietal bölgeye yerleştiren iki elektrot ile DCpotansiyel kaydı alınmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record