Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, Sinantr_TR
dc.contributor.authorÖztürk, Eliftr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:17:10Z
dc.date.available2015-10-15T06:17:10Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1861
dc.description.abstractThe main purpose of environmental education is to create environmental awareness.The aim of environmental education consist, as many scientists emphasize,environmental attitude and environmental behaviors the subject should be theenvironmental education which contains all dimensions while it forms environmentalawareness at individuals. By the way, It is thought that environmental awareness;knowledge, behaviors and attitudes that has been gained by prospective teachers, willinfluence environmental education that they would transfer to the students during theirservice process. The purpose of the education is to search about the effect of aninternational environmental education project Green Pack on the prospective scienceand technology teachers environmental awareness; attitudes, behaviors andknowledge. At the same time, it is investigated independent factors that affect theenvironmental awareness.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectEnvironmental awarenesstr_TR
dc.titleUluslar Arası Bir Çevre Eğitimi Projesinin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/738tr_TR
dc.contributor.departmentoldİlköğretim Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetÇevre eğitiminin temel amacı çevre bilinci oluşturmaktır. Çevre bilincindenamaçlanan, birçok bilim insanın da vurguladığı gibi çevre bilgisi, çevreye yönelikolumlu tutumlar ve çevreye yararlı davranışlardır. Dolayısıyla bireylerde çevre bilincioluştururken bu boyutları bir arada kazandırabilecek bir çevre eğitimi söz konusuolmalıdır. Öğretmen adaylarının hizmet öncesinde edindikleri davranış ve tutumların,biriktirdikleri bilgi zenginliğinin hizmet sırasında öğrencilere verecekleri çevreeğitimini etkileyeceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı uluslararası bir çevreeğitimi programı olan Yeşil Kutu Projesinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarınınçevre bilinçlerini; çevreye yönelik tutumları, davranışları ve çevre konusundakibilgileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Aynı zamanda çevre bilinçlerine etki edenbağımsız faktörler incelenmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record