Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirezen, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorPourfeız, Jafartr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:45Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:45Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1744
dc.description.abstractThe present research study investigated the relationship between the Multiple Intelligence profiles, Emotional Intelligence, Learning Styles and Academic Achievement among prospective English teachers in a Turkish context. A total of 102 prospective English teachers (Male: 26, 25.5%; Female: 76, 74.5%) participated in the study. The Multiple Intelligences Developmental Assessment Scale (MIDAS) developed by Shearer (2006) was used to assess the participants Multiple Intelligences profiles. Schutte et al. s (2009) Emotional Intelligence Scale (SEIS) was used to measure Emotional Intelligence, and Kolb s (2007) Learning Styles Inventory (KLSI) was used to asses the Learning Styles preferences of the participants. The findings of the study revealed that interpersonal, linguistic and intrapersonal intelligences were found to be the most dominant intelligences among the participants. Moreover, eight in ten (80.19%) of the participants had higher levels of emotional intelligence.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectKeywords: multiple intelligencestr_TR
dc.titleThe Relatıonshıp Between Prospectıve Englısh Teachers Multıple Intellıgences, Emotıonal Intellıgence, Learnıng Styles, and Theır Academıc Achıevementtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2014/1636tr_TR
dc.contributor.departmentoldBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, İngilizce öğretmen adaylarının çoklu zekâ, duygusal zekâ, öğrenme stilleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi bir Türk altyapısı içerisinde araştırmayı amaçlamıştır. Çalışmaya toplam 102 İngilizce öğretmen adayı (Erkek: 26, %25,5; Kadın: 76, %74,5) katılımıştır. Araştırmaya katılan İngilizce öğretmen adaylarının çoklu zekâ profillerini ölçmek için Shearer (2006) tarafından geliştirilen Çoklu Zekâ Alanları Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği, duygusal zekâlarını ölçmek için Schutte vd nin (2009) Duygusal Zekâ Ölçeği ve öğrenme stil tercihlerini değerlendirmek için ise Kolb un (2007) Öğrenme Stil Envanteri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, sosyal, dilsel ve içsel zekâ türlerinin katılımcılar arasında en baskın zekâlar olduğunu göstermiştir. Ayrıca, yaklaşık her on katılımcıdan sekizi (%80,19) daha yüksek derecelerde duygusal zekâya sahiptir ve Aktif Deneyleme ve Yansıtıcı Gözlemleme en çok tercih edilen öğrenme çeşitleridir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record